9 Δεκεμβρίου – Διεθνής Ημέρα Μνήμης και Αξιοπρέπειας των Θυμάτων Εγκλημάτων Γενοκτονίας και της Αποτροπής του Εγκλήματος αυτού

Πράσινο Κίνημα: Η πρόληψη της γενοκτονίας παραμένει θεμελιώδες καθήκον της εποχής μας – Με το μυαλό στη Γάζα

Το Πράσινο Κίνημα τιμά την Διεθνή Ημέρα Μνήμης και Αξιοπρέπειας των Θυμάτων Εγκλημάτων Γενοκτονίας και της Αποτροπής του Εγκλήματος αυτού με γνώμονα την ευαισθητοποίηση όλων στο ζήτημα αυτό, έχοντας στόχο όχι μόνον την ιστορική και ηθική δικαίωση των γενοκτονηθέντων προγόνων μας, αλλά και την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων γεγονότων στο μέλλον. Ειδικά αυτήν την περίοδο το μυαλό όλων είναι στην σφαγή στη Γάζα.
Για το Πράσινο Κίνημα είναι ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη να τιμήσουμε σήμερα τα θύματα των Γενοκτονιών του Μικρασιατικού και Ποντιακού Ελληνισμού και να υπογραμμιστεί ότι η πρόληψη της γενοκτονίας παραμένει θεμελιώδες καθήκον της εποχής μας.
Γενοκτονία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, νοείται οιαδήποτε εκ των κατωτέρω πράξεων, ενεργούμενη με την πρόθεση ολικής ή μερικής καταστροφής ομάδος, εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής, ως τοιαύτης:
α) Φόνος των μελών της ομάδας.
β) Σοβαρά βλάβη της σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητας των μελών της ομάδας.
γ) Εκ προθέσεως υποβολή της ομάδας σε συνθήκες διαβιώσεως που μπορούν να επιφέρουν την πλήρη ή την μερική σωματική καταστροφή αυτής.
δ) Μέτρα αποβλέποντα την παρεμπόδιση των γεννήσεως στους κόλπους ορισμένης ομάδας.
ε) Αναγκαστική μεταφορά παίδων μιας ομάδας εις ετέρα ομάδα.
Μετά το Ολοκαύτωμα και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο κόσμος συναντήθηκε και υιοθέτησε μια Σύμβαση για την Πρόληψη της Γενοκτονίας και την τιμωρία εκείνων που διαπράττουν αυτό το φρικτό έγκλημα.

Η συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Ρία Ακρίβου τόνισε σχετικά: “Η πρόληψη της γενοκτονίας παραμένει θεμελιώδες καθήκον της εποχής μας.
Σε μια εποχή αυξανόμενων μορφών μίσους, ρατσισμού και ξενοφοβίας, είναι ανάγκη να υποστηρίξουμε την ισότητα και την αξιοπρέπεια όλων.”

Go Green με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
Παίρνουμε Θέση—Η Πολιτική στην Πράξη