Το Πράσινο Κίνημα είναι μία πλατιά κοινωνική συμμαχία πολιτών. Εσύ είσαι η δύναμή μας. Αυτό μας διατηρεί απολύτως ανεξάρτητους από οποιαδήποτε συμφέροντα.

Με τη συνεισφορά σου υποστηρίζεις τις δράσεις και τις καμπάνιες για την πράσινη πολιτική. Ακόμα και η πιο μικρή συνεισφορά είναι για μας πολύτιμη.

Ενίσχυσέ μας:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN: GR09 0172 0180 0050 1810 8062 775


Σύμφωνα με τα άρθρα 7 & 8 του Ν.3023/2002:

Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τα κόμματα και τους υποψήφιους βουλευτές από:

  • Φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
  • Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
  • Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού.
  • Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών.

Η χρηματοδότηση κομμάτων ή συνασπισμών, από το ίδιο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ για λόγους διαφάνειας δημοσιεύει τον Ισολογισμό του 2022

prasino kinima isologismos 2022