Μετά το Ιδρυτικό μας Συνέδριο και τις εκλογικές μας διαδικασίες προέκυψαν οι δύο συμπρόεδροι του Πράσινου Κινήματος, ένας άντρας και μία γυναίκα στα πρότυπα του Ευρωπαικού Πράσινου Κόμματος. Οι δύο συμπρόεδροι, (Κώστας Καλογράνης και Ρία Ακρίβου) όπως και ο γενικός γραμματέας (Λουκάς Τουμαζάτος) του Πράσινου Κινήματος εκλέχτηκαν από το συνέδριο με μυστική ψηφοφορία. Ταυτόχρονα προέκυψε και η Κεντρική Επιτροπή η οποία αναδείχθηκε με τη διαδικασία των αποκλειστικών εξουσιοδοτήσεων. Κάθε άντρας έπρεπε να φέρει 15 αποκλειστικές εξουσιοδοτήσεις και κάθε γυναίκα 10 αποκλειστικές εξουσιοδοτήσεις από συνέδρους. Έτσι προέκυψαν και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.