ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα – Δεν αναθεώρησε τον εθνικό σχεδιασμό για τα ύδατα

– Η συμμόρφωση με την οδηγία για τις πλημμύρες είναι ζωτικής σημασίας για την ετοιμότητα και τη διαχείριση των πλημμυρών.

– Το Πράσινο Κίνημα είχε εκδώσει ανακοίνωση στις 18 Φεβρουαρίου 2023 για αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο αλλά η ελληνική κυβέρνηση – ως συνήθως – έκανε πως δεν ακούει

– Η Κομισιόν θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές είναι ανεπαρκείς και, για τον λόγο αυτόν, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Απόλυτη απογοήτευση και ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν τα νέα κατορθώματα της κυβέρνησης, στον τομέα των πράσινων πολιτικών, καθώς την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε η Κομισιόν, επειδή η χώρα μας δεν ολοκλήρωσε την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ) και των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ).

Είναι, ειλικρινά, περιττό να αναφέρουμε ότι πρόκειται για μία ακόμη απόλυτη δικαίωση του Πράσινου κινήματος, καθώς για αυτό ακριβώς το θέμα το κόμμα είχε εκδώσει ανακοίνωση στις 18 Φεβρουαρίου 2023, όπου τόνιζε χαρακτηριστικά: “Στο «σκαμνί» του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινδυνεύει να βρεθεί για άλλη μια φορά η Ελλάδα για τρεις υποθέσεις παραβίασης ευρωπαϊκών οδηγιών. Πρόκειται για τις πολιτικές της Ελλάδας, για τους Οικότοπους, σε σχέση με τα Αιολικά Πάρκα, για τη μη συμμόρφωση με τη θαλάσσια στρατηγική και τα νέα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και κινδύνων πλημμύρας, στα οποία η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί.” Μέσα σε σχεδόν ένα χρόνο το Πράσινο Κίνημα, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε και την ίδια στιγμή αποδείχτηκε αυτό που υποστηρίζει εδώ και χρόνια το Πράσινο Κίνημα, ότι ούτε η τωρινή κυβέρνηση των δήθεν άριστων, ούτε η προηγούμενη των δήθεν αριστερών γνωρίζουν έστω και τα βασικά από τις πράσινες πολιτικές.

Η παραπομπή αυτή της χώρας μας αφορά στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα η οποία επικεντρώνεται στη διασφάλιση, από ποιοτική και ποσοτική πλευρά, της καλής κατάστασης των ευρωπαϊκών υδατικών συστημάτων, όπως των ποταμών και των λιμνών.

Αποσκοπεί στη μείωση και την εξάλειψη της ρύπανσης, καθώς και στη διασφάλιση της ύπαρξης επάρκειας υδάτων για την ταυτόχρονη υποστήριξη των ανθρώπινων αναγκών και της άγριας ζωής. Αποτελεί ουσιώδες μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα, τη φύση και τη μείωση της ρύπανσης.

Σύμφωνα με την οδηγία, κάθε έξι χρόνια τα κράτη-μέλη πρέπει να επικαιροποιούν τα οικεία σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις.

Η συμμόρφωση με την οδηγία για τις πλημμύρες είναι ζωτικής σημασίας για την ετοιμότητα και τη διαχείριση των πλημμυρών.

Τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού και των κινδύνων πλημμύρας έχουν καίρια σημασία για την επίτευξη των στόχων και των δύο οδηγιών.

Η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει επανεξετάσει, δεν έχει εγκρίνει και δεν έχει υποβάλει κανένα από τα οικεία σχέδια διαχείρισης.

Η Κομισιόν έστειλε και προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα και ακολούθησε και η αποστολή αιτιολογημένης γνώμης τον Νοέμβριο του 2023.

Ωστόσο τα σχετικά σχέδια δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Η Κομισιόν θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές είναι ανεπαρκείς και, για τον λόγο αυτόν, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το συγκεκριμένο θέμα, ο Συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος, Κώστας Καλογράνης, δήλωσε τα εξής: «Η νέα αυτή επιβεβαίωση του Πράσινου Κινήματος, αποδεικνύει την παντελή έλλειψη γνώσης και διάθεσης των κυβερνόντων να παράξουν πράσινες πολιτικές. Απευθυνόμαστε στους πολίτες και τους καλούμε να μας στηρίξουν στις επικείμενες Ευρωεκλογές, καθώς από όλα τα παραπάνω αποδείχτηκε πόσο απαραίτητο είναι να βρισκόμαστε στην επόμενη Ευρωβουλή. Για να είναι η φωνή μας ισχυρή και να προστατεύσουμε το κύρος της χώρας μας. Πράσινη Μετάβαση χωρίς το Πράσινο Κίνημα, δεν μπορεί να γίνει.»