ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Με άλλα λόγια εργασία και διαβίωση αξιοπρεπή, μόρφωση πολύπλευρη και ουσιαστική, ελευθερία σκέψης, λόγου, έκφρασης, καθώς «έμφυτος πάσιν ανθρώποις ο της ελευθερίας πόθος».
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973 αποτελεί κομβικό γεγονός πολιτικής και ιστορικής αξίας, όμως η ιστορική εμπειρία έχει σημασία όταν αξιοποιείται στις σημερινές ανάγκες.
Ψωμί – παιδεία – ελευθερία, δημοκρατία – ειρήνη – κοινωνική δικαιοσύνη , αιτήματα που ακόμα είναι ζητούμενο!
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την προστασία και την ενίσχυση της δημοκρατίας μας, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διαφύλαξη των κοινωνικών κατακτήσεων του λαού μας.

Βουβουδακης Κωνσταντίνος
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ