Υποψήφιοι Ευρωβουλευτές Πράσινου κινήματος: Βιογραφικό Μαρίας Παναγιώτου

 

Η Παναγιώτου Μαρία είναι μάχιμη Δικηγόρος με τομείς ενασχόλησης στο Ποινικό και Αστικό δίκαιο. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ξεκίνησε την ενασχόλησή της με τα κοινά, με στόχο να προσφέρει στον συνάνθρωπο και συμπολίτη για μία καλύτερη διαβίωση. Η ειλικρίνεια, η εντιμότητα και το ήθος της, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς της που τη διακρίνουν. Ενδιαφέρεται για τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, την αλληλεγγύη και την προστασία του περιβάλλοντος.