Για την υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας απέναντι στη βιομετρική μαζική επιτήρηση σε δημόσιους χώρους στην Ευρώπη

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε όλη την Ευρώπη, οι κυβερνήσεις πειραματίζονται με ιδιαίτερα παρεμβατικά συστήματα αναγνώρισης προσώπου και άλλα βιομετρικά συστήματα μαζικής παρακολούθησης σε δημόσιους χώρους. Επί του παρόντος δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία που να ρυθμίζει τη χρήση αυτών των τεχνολογιών σε δημόσιους χώρους.
Τα βιομετρικά δεδομένα περιλαμβάνουν εξαιρετικά ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με το σώμα ή τη συμπεριφορά μας: δακτυλικό αποτύπωμα, αποτύπωμα παλάμης, φλέβες παλάμης, αναγνώριση προσώπου, DNA, γεωμετρία χεριού, αναγνώριση ίριδας, αναγνώριση αμφιβληστροειδούς, ρυθμός πληκτρολόγησης, τρόπος βαδίσματος, φωνή και πολλά άλλα. Η βιομετρική μαζική επιτήρηση είναι η παρακολούθηση, ο εντοπισμός και η κατ’ άλλο τρόπο επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων ατόμων ή ομάδων κατά τρόπο αδιάκριτο ή αυθαίρετα στοχευμένο.
Όταν χρησιμοποιείται για τη σάρωση όλων των ατόμων σε δημόσιους ή προσβάσιμους από το κοινό χώρους (μια μορφή μαζικής επιτήρησης) η βιομετρική επεξεργασία παραβιάζει ένα ευρύ φάσμα θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Η ευρεία χρήση της βιομετρικής παρακολούθησης, της κατάρτισης προφίλ και της πρόβλεψης αποτελεί απειλή για το κράτος δικαίου και τις πιο βασικές μας ελευθερίες. Μπορεί να έχει “ύποπτα αρνητικό αποτέλεσμα” στις βασικές ελευθερίες, όπως η έκφραση και η συνάθροιση. Οι μέθοδοι παρακολούθησης που βασίζονται στην ανάλυση των ατομικών χαρακτηριστικών του σώματός μας, όπως τα χαρακτηριστικά του προσώπου ή τα μοτίβα κίνησης, μας μετατρέπουν σε κινούμενους γραμμωτούς κώδικες που μπορούν να σαρωθούν οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία διαφυγή από αυτές τις μορφές επιτήρησης, απλώς και μόνο επειδή οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούν τα φυσικά μας χαρακτηριστικά ως σημεία αναφοράς. Υπάρχει επίσης περιορισμένο περιθώριο για τους πολίτες να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση τους. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν ριζικά τις κοινωνίες μας, προς το χειρότερο. Επίσης, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος τα δεδομένα που συλλέγονται να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά από κυβερνητικούς φορείς ή φορείς πληροφορικής ή να παραβιαστούν από εγκληματίες ή κακόβουλους κρατικούς φορείς.
Η χρήση βιομετρικών τεχνολογιών μαζικής παρακολούθησης ενισχύει και κωδικοποιεί τις υποκείμενες ανισότητες και διακρίσεις στις κοινωνίες μας. Αυτές οι τεχνολογίες δεν είναι αμερόληπτες ή ουδέτερες. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα με σκουρόχρωμο δέρμα, ιδίως οι μη λευκές γυναίκες και τα άτομα με διαφορετικό φύλο, αναγνωρίζονται συστηματικά λανθασμένα από τις τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου.
Η χρήση τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου και άλλων μορφών βιομετρικής παρακολούθησης δικαιολογείται συχνά με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δημόσιους χώρους μας. Αυτό σημαίνει ότι οι κοινότητες που ήδη παρακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό, όπως οι κοινότητες μεταναστών, θα υπόκεινται σε ακόμη μεγαλύτερη επιτήρηση. Οι χρήσεις της βιομετρικής μαζικής παρακολούθησης στα κράτη μέλη και από τους οργανισμούς της ΕΕ έχουν οδηγήσει σε παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και έχουν περιορίσει τα δικαιώματα των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων της ιδιωτικής τους ζωής, του δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου, του δικαιώματος διαμαρτυρίας και του δικαιώματος να μην υφίστανται διακρίσεις.
Με το πρόσχημα των περιορισμών του COVID, πολλές κυβερνήσεις έχουν επεκτείνει τις υποδομές επιτήρησης και έχουν αρχίσει να συλλέγουν κρυφά ευαίσθητα δεδομένα με αθέατους τρόπους. Έχουμε παρατηρήσει τη χρήση της παρακολούθησης προσώπου για τον εντοπισμό και την αναφορά παραβατών καραντίνας στην Πολωνία και τη χρήση της στα μέσα μαζικής μεταφοράς για την “επιβολή” της χρήσης μάσκας στη Γαλλία. Υπάρχουν πολλά ακόμη παραδείγματα χρήσης βιομετρικών συστημάτων μαζικής παρακολούθησης σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Μόλις καθιερωθεί αυτή η τεχνολογία, η χρήση της μπορεί να επεκτείνεται συνεχώς. Τελικά, κάθε μας κίνηση θα μπορούσε να παρακολουθείται. Αυτό γίνεται ήδη γρήγορα πραγματικότητα στο Βελιγράδι της Σερβίας, το οποίο οδεύει προς το να γίνει η πρώτη πόλη στην Ευρώπη που έχει σχεδόν όλη την επικράτειά της καλυμμένη από τεχνολογίες μαζικής παρακολούθησης. Η κοινωνία των πολιτών στην πόλη συσπειρώνεται ενάντια στην ανάπτυξη της έξυπνης βιντεοεπιτήρησης, με χιλιάδες κάμερες και λογισμικό αναγνώρισης προσώπου να έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία[1]. Ιδιαίτερα καθώς η Σερβία είναι μια χώρα που προσχωρεί, θα πρέπει να ανησυχούμε για τη χρήση της μαζικής επιτήρησης και τις επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρειαζόμαστε ισχυρούς και δεσμευτικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και συνεργασία σε αυτό το θέμα.
Πρέπει να δράσουμε τώρα για να αποτρέψουμε τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας, καθώς και την ψευδή ενοχοποίηση ατόμων και τη διάκριση ορισμένων ομάδων ανθρώπων.
Ας υπερασπιστούμε μια κοινωνία εμπιστοσύνης και όχι καχυποψίας.

Για τους λόγους αυτούς, το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ , υποστηρίζοντας το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα καλεί επειγόντως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
1. να αναγνωρίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης των τεχνολογιών βιομετρικής παρακολούθησης στα θεμελιώδη δικαιώματά μας.
2. να αναγνωρίσουν τους τρόπους με τους οποίους αυτές οι τεχνολογίες ενισχύουν τις φυλετικές διακρίσεις και τον αποκλεισμό στις κοινωνίες μας.
3. να επιβάλουν την απαγόρευση των βιομετρικών τεχνολογιών μαζικής παρακολούθησης στους δημόσιους χώρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και δηλώνουμε ότι θα εργαστούμε στην κατεύθυνση:
1. να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τοπικούς φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής που εργάζονται κατά της βιομετρικής μαζικής παρακολούθησης ή συναφών θεμάτων.

2. να συμμετάσχουμε στην εκστρατεία #ReclaimYourFace και να υπογράψουμε την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών.

3. να ζητήσουμε την απαγόρευση των τεχνολογιών βιομετρικής μαζικής παρακολούθησης στις επερχόμενες τοπικές, περιφερειακές και εθνικές εκλογικές εκστρατείες.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Κοινωνίας και της Δημόσιας Διοίκησης είναι στους βασικούς πυλώνες της πολιτικής του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. Ωστόσο, η χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πάνω από όλα. Και φυσικά δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.

Go Green με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ