Η εκπρόσωπος του Πράσινου Κινήματος, Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου στη συνεδρίαση για την κατοικία και την προστασία της

“Το σπίτι είναι βασικό δικαίωμα”

Σε μία πολύ σημαντική συνεδρίαση, που αφορά την κατοικία και την προστασία της συμμετείχε η εκπρόσωπος του Πράσινου Κινήματος, πρώην βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας της Βουλής, Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου.

Η πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση είναι θεμελιώδους σημασίας για την καθημερινή ζωή, ένα μέρος για καταφύγιο και ξεκούραση. Οι ανάγκες των ανθρώπων για οικονομικά προσιτά, αξιοπρεπή σπίτια και καλή ποιότητα ζωής θα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα των σχετικών πολιτικών.

Οι στεγαστικές πολιτικές αποτελούν μια τεράστια ευκαιρία, ως Πράσινοι, για την αντιμετώπιση τόσο της κλιματικής αλλαγής όσο και της κοινωνικής αδικίας. Η πρόσβαση σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση, το gentrification, οι στρατηγικές για τον τερματισμό της έλλειψης στέγης, ο αντίκτυπος της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, το αίτημά μας για απαγόρευση εξώσεων και ενεργειακές αποσυνδέσεις είναι όλες διαφορετικές πτυχές του ζητήματος και ωστόσο αλληλένδετες κατά την κατασκευή και την εφαρμογή πολιτικών στέγασης.

Μαζί με δύο Πράσινους Υπουργούς, τους Πράσινους ευρωβουλευτές και τους Πράσινους τοπικούς συμβούλους, συζητήσαμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες σε επίπεδο ΕΕ, κράτους μέλους και σε τοπικό επίπεδο των πράσινων διαδρομών για ποιοτική στέγαση για όλους.

Από την οπτική γωνία των διαφορετικών επιπέδων αρμοδιοτήτων,  ανταλλάξαμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων που σχετίζονται με τη στέγαση, τις εθνικές πράσινες πολιτικές για ποιοτική και οικονομικά προσιτή στέγαση και τον αντίκτυπο της ενεργειακής κρίσης και τις προκλήσεις που οι τοπικές κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες, όσον αφορά το gentrification, την κοινωνική στέγαση και την έλλειψη στέγης.

Τον συντονισμό είχε η Βούλα Τσέτση, μέλος της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Πρασίνων και Γενικός Γραμματέας της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ έκαναν τοποθετήσεις ο Πάτρικ Χάρβι, Υπουργός Κτιρίων Μηδενικού Άνθρακα, Ενεργών Ταξιδίων και Δικαιωμάτων Ενοικιαστών, Σκωτία, η Ossian Smyth, Υπουργός Δημοσίων Προμηθειών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ιρλανδία, η Κιμ Βαν Σπάρεντακ, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ernest Urtasun, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Rasmus Andresen, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Selīna Vancāne, Τοπική Σύμβουλος στη Ρίγα της Λετονίας και η Viktoria Spielmann, Τοπική Σύμβουλος στη Βιέννη της Αυστρίας.

 

Μετά τη συνεδρίαση, η η εκπρόσωπος του Πράσινου Κινήματος, πρώην βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας της Βουλής, Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, δήλωσε τα εξής: «Η προστασία της κατοικίας, είναι θεμελιώδη δικαίωμα στην Ευρώπη, της μεγάλης «πράσινης» οικογένειας. Η προσέγγιση των «πράσινων» πολιτικών, προς την κατεύθυνση αυτή, δίνει επιπλέον επιχειρήματα στον αγώνα των πιο ευάλωτων συνανθρώπων μας».