Το νέο μοντέλο πρόληψης στην Πολιτική Προστασία που προτείνει το Πράσινο Κίνημα

Είμαστε υπέρ ενός νέου μοντέλου πρόληψης στην πολιτική προστασία προτείνοντας ένα ανεπτυγμένο σύστημα προστασίας. Η πρόληψη για εμάς έχει προτεραιότητα σε σχέση με την καταστολή. Έτσι προχωράμε στα παρακάτω:

 • Δημιουργούμε 2 διαφορετικές μοντελοποιημένες διαδικασίες δράσεις, μία για Φωτιές, και μία για Πλημμύρες – Χιόνια.
 • Εκπαιδεύουμε ειδικό τμήμα της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση Δασικών Πυρκαγιών, όπου η αντιμετώπιση είναι τελείως διαφορετική από τις αστικές πυρκαγιές.
 • Προκηρύσσουμε θέσεις Δασεργατών, για να κάνουν την προληπτική δουλειά, καθαρισμού τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Δίνουμε προτεραιότητα στους πιστοποιημένους δασεργάτες που αδίκως έχουν απολυθεί.
 • Δημιουργούμε το Μητρώο Εθελοντών, όπου δίνουμε κίνητρα στους πολίτες να συμμετέχουν σε αυτό.
 • Εκπονούμε ειδικό Σχέδιο Δράσης σε κάθε Περιφέρεια, με την αντίστοιχη υλικοτεχνική υποδομή που είναι αναγκαία.
 • Καταγράφουμε ψηφιακά, όλα τα επικίνδυνα σημεία για πυρκαγιές.
 • Χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, στα Σχέδια Δράσης
 • Χρησιμοποιούμε τα νέα οικολογικά κατασβεστικά υλικά στα Σχέδια Δράσης.
 • Θεσπίζουμε τις περιπολίες εθελοντών, με πάνω από τρία άτομα, σε κάθε περιπολία.
 • Υλοποιούμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα δάση
 • Δημιουργούμε το Παρατηρητήριο Ποταμών και Ρεμάτων, όπου καταγράφουμε και μελετάμε διαχρονικά τη συμπεριφορά του νερού, στην κάθε περιοχή.
 • Αναπτύσσουμε τα ρέματα ως βιότοπους για να εμποδίσουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα.
 • Δημιουργούμε πρωτόκολλο δράσης για τις έντονες χιονοπτώσεις.

Απαγορεύουμε ρητά και κατηγορηματικά οποιαδήποτε εγκατάσταση, στις καμένες περιοχές, τις χαρακτηρίζουμε αναδασωτέες με αυστηροποιημένο θεσμικό πλαίσιο.