Γράφει ο υποψήφιος βουλευτής Μεσσηνίας του Πράσινου Κινήματος Παναγιώτης Γραμματικάκης
Π. Γραμματικάκης: Οι θέσεις του Πράσινου Κινήματος για την παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα της Ελλάδας

Είμαστε υπέρ της αναζωογόνησης της υπαίθρου με οικολογικό προσανατολισμό, ιδιαίτερα στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές που σήμερα είναι σχεδόν πλήρως εγκαταλειμμένες. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στο πλαίσιο αυτό, εμείς θέλουμε η Ελλάδα να είναι ένα μεγάλο βιολογικό περιβόλι, με έμφαση στην ποιότητα.
Στη Μεσσηνία, ο τομέας της γεωργικής παραγωγικής είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 15% της οικονομική ζωής της περιοχής. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν τριπλάσιο συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα. Η χρόνια αδιαφορία του κράτους για τους μικρούς παραγωγούς και καλλιεργητές, σε συνδυασμό με την κλιματική κρίση δημιουργούν ένα αρνητικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και ευημερία του πολίτη που καθημερινά δίνει μάχη για την επιβίωση.
Το Πράσινο Κίνημα βρίσκεται στο πλευρό των αγροτών και προτείνει συγκεκριμένα πράσινα μέτρα για την παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα της χώρας!

Μείωση του ΦΠΑ για την βιολογική γεωργία
– Στόχος μας η ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας μέσω της μείωσης του παραγωγικού κόστους, για αυτό προτείνουμε την μείωση του ΦΠΑ κατά 50% των εμπλεκόμενων αγροτών.
– Αν ολόκληρη η γεωργική επιφάνεια μιας κοινότητας εντάσσεται σε καθολικό καθεστώς βιολογικής γεωργίας, την ονομάζουμε ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΒΖΩ (δηλαδή Ειδικής Βιολογικής Ζώνης), προτείνουμε την μείωση του ΦΠΑ στο 1/3 της σημερινής τιμής του.
– Επιπλέον, εκπονούμε επιπλέον φορολογικά και οικονομικά κριτήρια ελάφρυνσης σε συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών αποκλειστικά βιολογικών παραγόμενων προϊόντων για βάθος τουλάχιστον 12ετίας.

Κίνητρα για την μείωση των επικίνδυνων φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων
– Στόχος μας η μείωση των τοξικών χημικών φυτοφαρμάκων, που είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση του εδάφους, του νερού και του αέρα και έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία στις αγροτικές κοινότητες, τις γειτονικές τους κοινότητες, τους καταναλωτές καθώς και τη βιοποικιλότητα.
– Καλωσορίζουμε τον προτεινόμενο στόχο της Επιτροπής για μείωση της χρήσης τοξικών χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50% και ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη μιας συνεκτικής στρατηγικής για τη μείωση των φυτοφαρμάκων έως τουλάχιστον αυτόν τον στόχο.
– Μείωση της χρήσης και παραγωγής τεχνητών λιπασμάτων, που σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται για την επικίνδυνη και ταχεία αύξηση των εκπομπών οξειδίου του αζώτου, η οποία είναι επιβλαβής για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα.
– Δίνουμε κίνητρα σε πολυετή βάση για εναλλαγή καλλιεργειών με όσπρια και χρήση κοπριάς για να κλείσει ξανά ο κύκλους των θρεπτικών συστατικών και να λειτουργήσουμε εντός των δυνατοτήτων της γης και των πλανητικών αντοχών.

Δημογραφική ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού
Εκπονούμε πρόγραμμα δημογραφικής ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού.
– Στόχος, η σημαντική βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού με ένα ειδικό σχέδιο παρεμβάσεων που θα στηρίζουν τη διαδοχή στη γεωργία με κατάλληλες θεσμικές αλλαγές και αξιοποίηση της δημόσιας αγροτικής γης.
– Στην χώρα μας η μέση ηλικία αρχηγού αγροτικής εκμετάλλευσης είναι κοντά στα 57 έτη ενώ το ποσοστό των νέων κάτω των 35 ετών δεν ξεπερνά το 7% του συνόλου των αγροτών και το 15% αυτό των κάτω των 45 ετών. Γι’ αυτό το σκοπό κρίνεται απαραίτητο ένα ειδικό σχέδιο παρεμβάσεων για τη δημογραφική ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού.
– Επενδύουμε σε πολιτικές διαδοχής στη γεωργία και εκπονούμε ένα νέο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης και αντικινήτρων για την παραμονή των άνω των 55 ετών στη γεωργία.

Επενδύουμε στην ενεργειακή αυτονομία της αγροτικής παραγωγής
– Δίνουμε τη δυνατότητα και κίνητρα στους αγρότες να χρησιμοποιούν φωτοβολταϊκά στον τόπο παραγωγής για να μειώσουν το ενεργειακό κόστος.

Δίνουμε έμφαση στην κυκλική οικονομία με μηδαμινές απώλειες
– Η «Στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο» εντάσσει στην κυκλική οικονομία την αντιμετώπιση της απώλειας τροφίμων καθώς και την πρόληψη της σπατάλης στοχεύοντας σε υγιεινά & βιώσιμα διατροφικά μοντέλα, ενημέρωση καταναλωτών για την προέλευση, θρεπτική αξία, περιβαλλοντικό αποτύπωμα τροφίμων, βελτίωση θέσης γεωργών στην αλυσίδα αξίας.
– Προχωράμε στην εκπόνηση ειδικού προγράμματος για την αντιμετώπιση της απώλειας τροφίμων, πρόληψης και μείωσης της σπατάλης τροφίμων.

Προχωράμε στις εξής πολιτικές:
– Εκπονούμε ειδικό πρόγραμμα συλλογής και δωρεάν διάθεσης τροφίμων προς πέταμα που όμως είναι άρτια τρόφιμα, σε κοινωνικές δομές.
– Αξιοποίηση των συνοδευτικών μέτρων των προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης φρούτων, λαχανικών στα σχολεία. Οργάνωση και βελτιστοποίηση της ασφαλούς χρήσης τροφίμων για ζωοτροφές.
– Σχεδιάζουμε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νοικοκυριών για την σπατάλη τροφίμων καθότι εμφανίζονται σε αυτή με ποσοστά συμμετοχής άνω του 50%.
– Στόχος μας είναι η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και η ανάπτυξη τοπικών αγορών για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας και της ποιότητας της διατροφής, τη βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος και της κοινωνικής συνοχής, στηρίζοντας τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζουμε, την ανάδειξη και το branding των εμβληματικών τοπικών προϊόντων και την προώθηση του μεσογειακού διατροφικού μοντέλου, την οργάνωση τοπικών/περιφερειακών αγορών αγροτικών προϊόντων, τον σχεδιασμό συμφώνων ποιότητας και κατανάλωσης τοπικών προϊόντων στην εστίαση και τον τουρισμό, την θεσμική ενθάρρυνση της απορρόφησης τοπικών προϊόντων σε κοινωνικές και άλλες δημόσιες δομές (τράπεζες τροφίμων, σχολικά γεύματα, νοσοκομεία, γηροκομεία, παιδικοί σταθμοί).