Στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πράσινων Ηλικιωμένων εκπροσώπησε το Πράσινο Κίνημα η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου

«Πόλεις και κοινότητες φιλικές προς τους ηλικιωμένους»

Το Πράσινο Κίνημα συμμετείχε με την πρώην βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας της Βουλής, Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου και στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πράσινων Ηλικιωμένων, συμπεριλαμβανομένου του εργαστηρίου: «Πόλεις και κοινότητες φιλικές προς την ηλικία», που παρουσιάστηκε από την Christa Möller-Metzger ENGS και το Δημοτικό Συμβούλιο της Γερμανίας του Αμβούργου.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά το χρόνο ή όταν υπάρχει ανάγκη να εγκρίνει ένα σημαντικό έγγραφο, όπως ένα Μανιφέστο. (www.greenseniors.eu/about-us)

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

Έγκριση Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης Ρίγα Ιούνιος 2022

Πληροφορίες του διοικητικού συμβουλίου

Παρουσίαση Νέα Μέλη

Οικονομική Έκθεση Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2022

Προϋπολογισμός για το 2023

Σχεδιασμός 2023

Εργαστήριο παρουσίασης

Πρόγραμμα ΠΟΥ «Πόλεις και κοινότητες φιλικές προς τους ηλικιωμένους», από την Christa Möller-Metzger ENGS και το γερμανικό Δημοτικό Συμβούλιο του Αμβούργου

Παρουσίαση ενημερωμένου Μανιφέστου

Συζητήσεις και Υιοθέτηση Μανιφέστου

Συζήτηση Κατάσταση ψηφοφορίας ENGS εντός EGP.

Η πρώην βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας της Βουλής, Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου δήλωσε σχετικά: «Παρακολουθήσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ττη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πράσινων Ηλικιωμένων και δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στο θέμα που αφορούσε την εξέλιξη των πόλεων και των κοινοτήτων σε φιλικές προς τους ηλικιωμένους. Το πράσινο Κίνημα έχει άλλωστε καταθέσει προτάσεις σχετικά.»

Go Green με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
Παίρνουμε Θέση—Η Πολιτική στην Πράξη