ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: 3 Νέες Μεγάλες Επιβεβαιώσεις από την Ε.Ε. για τις Πράσινες Πολιτικές

 

  • Στο «σκαμνί» του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα, για τους Οικότοπους, τη θαλάσσια στρατηγική και τη διαχείριση των νερών.
  • Απέτυχαν στις «πράσινες» πολιτικές και η προηγούμενη κυβέρνηση των Δήθεν Αριστερών και η σημερινή των Δήθεν Αρίστων.

 

Νέα μεγάλη επιβεβαίωση του Πράσινου Κινήματος και παράλληλα νέο ράπισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας, για τις «πράσινες» πολιτικές.   Στο «σκαμνί» του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) κινδυνεύει να βρεθεί για άλλη μια φορά η Ελλάδα για τρεις υποθέσεις παραβίασης ευρωπαϊκών οδηγιών. Πρόκειται για τις πολιτικές της Ελλάδας, για τους Οικότοπους, σε σχέση με τα Αιολικά Πάρκα, για τη μη συμμόρφωση με τη θαλάσσια στρατηγική και τα νέα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και κινδύνων πλημμύρας, στα οποία η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί.

Υπενθυμίζουμε ότι λίγες ημέρες πριν, επιβεβαιωθήκαμε για ένα ακόμα θέμα, που αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων. Συγκεκριμένα η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να υπογράψει συμφωνία, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την αλλαγή των προδιαγραφών σε 17 μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων έτσι ώστε να μετατραπούν σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης. Πρόκειται για 6 μονάδες που λειτουργούν ήδη και 11 μονάδες που βρίσκονται υπό κατασκευή ή έχουν αναδόχους. Οι νέες προδιαγραφές, θα μπουν και σε 18 μονάδες, που είναι υπό σχεδιασμό. Οι αλλαγές, αυτές είναι όσα διαχρονικά έλεγε και λέει το Πράσινο Κίνημα και αν δεν γινόντουσαν αποδεκτές από την κυβέρνηση, θα έχανε 600 εκ. ευρώ από την Ε.Ε. Πρόκειται για μεγάλη πολιτική ήττα των δήθεν αριστερών της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ-ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ και των δήθεν αρίστων της σημερινής κυβέρνησης ΝΔ, οι οποίοι είχαν την ίδια αποτυχημένη πολιτική στη διαχείριση απορριμμάτων. Από όλα τα κόμματα μόνο το Πράσινο Κίνημα, εξέφρασε πολιτικά τις σύγχρονες τάσεις, που έχουν ως βάση την ανακύκλωση, επανάκτηση επαναχρησιμοποίηση.

Το Πράσινο Κίνημα, έχει αναφερθεί διεξοδικά στο παρελθόν, στον κίνδυνο να συρθεί η Ελλάδα, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), με τις πολιτικές που εφάρμοσαν η προηγούμενη κυβέρνηση των Δήθεν Αριστερών και η σημερινή κυβέρνηση των Δήθεν Αρίστων και στα τρία νέα θέματα που εγκαλεί η Ε.Ε.  Ειδικά, ο περιβαλλοντοκτόνος νόμος του αποτυχημένου Υπουργού Κωστή Χατζηδάκη, ήταν σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση, από τις πολιτικές που χαράζει και υλοποιεί η Ε.Ε. και το αποδείξαμε με τεκμηρίωση, σε συγκεκριμένα Δελτία Τύπου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα – το τελευταίο στάδιο πριν την παραπομπή στο ΔΕΕ – διότι δεν έχει συμμορφωθεί με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους κατά τον σχεδιασμό αιολικών πάρκων. Παράλληλα, αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών στη χώρα μας για δύο υποθέσεις που αφορούν τη μη συμμόρφωσης με την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική καθώς και την καθυστέρηση επανεξέτασης των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού και κινδύνων πλημμύρας.

 

8 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥΣ

Όσον αφορά στην πρώτη υπόθεση της παραβίασης της οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους, η Κομισιόν είχε αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα ήδη από τον Ιούλιο του 2014. Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, όλα τα σχέδια και τα έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές συνέπειες στις προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000» πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη εκτίμηση των επιπτώσεών τους. Ωστόσο, το υφιστάμενο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) του 2009, είχε εγκριθεί χωρίς να έχει προηγηθεί εκτίμηση επιπτώσεων. Έτσι, τα έργα έως σήμερα εγκρίνονται βάσει ενός σχεδίου που δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Παρά την προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής προς την Ελλάδα προ οκταετίας, το σχέδιο δεν έχει ακόμη αναθεωρηθεί, ούτε έχει υποβληθεί στην κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων, όπως απαιτείται από την οδηγία για τους οικοτόπους.  Μάλιστα, παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφερε τεχνική υποστήριξη στη χώρα μας, η διαδικασία αναθεώρησης του σχεδίου δεν έχει ολοκληρωθεί. Καταλαβαίνουμε όλοι, ότι τα περίφημα Αιολικά Πάρκα, που θέλουν να αδειοδοτηθούν σε προστατευόμενες περιοχές και σε περιοχές «Natura” δεν μπορεί να υπάρχουν.

 

ΔΥΟ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ

Παράλληλα η Ελλάδα έλαβε δύο «κίτρινες κάρτες» για τα ύδατα. Μία για τη θαλάσσια στρατηγική και μία για τη διαχείριση του νερού. Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα (όπως επίσης σε Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Δανία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Μάλτα) λόγω μη συμμόρφωσης με την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ). Σκοπός της οδηγίας είναι η προστασία των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ καθώς και η διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων τους.

Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη όφειλαν να επανεξετάσουν και να επικαιροποιήσουν τα προγράμματα παρακολούθησης έως τις 15 Οκτωβρίου 2020 και τα προγράμματα μέτρων έως τις 31 Μαρτίου 2022, αλλά δεν το έπραξαν.  Αξίζει να αναφέρουμε ότι μόνο το Πράσινο Κίνημα, έχει βάλει το θέμα του θαλάσσιου χωροταξικού , που δεν υπάρχει, όπως θα έπρεπε, στη χώρα μας.

Για τη διαχείριση του νερού η Επιτροπή έστειλε «κίτρινη κάρτα» επειδή δεν ολοκλήρωσε την επανεξέταση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού, όπως απαιτείται από την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ) ή και τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ). Και οι δύο οδηγίες απαιτούν από τα κράτη μέλη να επικαιροποιούν και να υποβάλλουν ανά εξαετία τα σχέδια διαχείρισης.

Η Ελλάδα παρέλειψε να επανεξετάσει, να εγκρίνει και να κοινοποιήσει εγκαίρως τα τρίτα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού και τα δεύτερα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και πλέον έχει δύο μήνες περιθώριο για να συμμορφωθεί, πριν η Κομισιόν προχωρήσει τις διαδικασίες για την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης. Τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής περιλαμβάνουν πρόγραμμα μέτρων που είναι καθοριστικά για τη διασφάλιση της καλής κατάστασης όλων των υδατικών συστημάτων ενώ εκείνα των κινδύνων πλημμύρας συνδέονται με σενάρια πλημμυρικών φαινόμενων. Για να γίνει κατανοητό, αν η Ελλάδα, είχε κάνει σωστά, τη δουλειά της, το έργο της εκτροπής του Αχελώου, θα είχε σταματήσει προ πολλού…

Για το συγκεκριμένο θέμα, ο συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος, Κώστας Καλογράνης, δήλωσε τα εξής: «Η νέα αυτή επιβεβαίωση του Πράσινου Κινήματος, δείχνει το πόσο απαραίτητο είναι να βρισκόμαστε στο επόμενο κοινοβούλιο. Για να είναι η φωνή μας ισχυρή και να προστατεύσουμε το κύρος της χώρας μας. Πράσινη Μετάβαση χωρίς το Πράσινο Κίνημα, δεν μπορεί να γίνει.»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ

Go Green για τη ζωή μας