ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Στηρίζει Λουκά Αποστολίδη στην Στερεά Ελλάδα και Δημήτρη Κουρέτα στη Θεσσαλία

Το Πράσινο Κίνημα, ανακοινώνει δυο ακόμα υποψηφίους περιφερειάρχες , που υποστηρίζει, στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου.

Πρόκειται για παρατάξεις στις οποίες συμμετέχουν τα κατά τόπους μέλη και φίλοι του Πράσινου Κινήματος. Εξ΄ αυτού καλούμε τα μέλη, τους φίλους και τους ψηφοφόρους του Πράσινου Κινήματος , να στηρίξουν τις συγκεκριμένες περιφερειακές παρατάξεις.

Οι συνδυασμοί που στηρίζουμε, αφορούν τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Λουκά Αποστολίδη και τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα. Συμμετέχουμε μαζί τους, σε μια προσπάθεια θεσμικής, περιβαλλοντικής αναβάθμισης της Περιφέρεια τους. Σε κάποιες περιπτώσεις η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η οικολογική καταστροφή που έχουν υποστεί η Στερεά Ελλάδα και η Θεσσαλία, είναι τεράστια.

Στην Στερεά Ελλάδα, αλλά και στην Θεσσαλία τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι κοινά. Οι εκατοντάδες ανεμογεννήτριες, που έχουν δημιουργήσει Βιομηχανικά Πάρκα Ενέργειας και η αργή αποκατάσταση των καμένων περιοχών είναι στην κορυφή των προβλημάτων. Η υποβάθμιση που έχουν υποστεί οι περιοχές από τη ρύπανση, οι καταστροφές από τα καιρικά φαινόμενα και η έλλειψη υποδομών, υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Σημαντική είναι και η προσπάθεια που πρέπει να γίνει για τη διάσωση του ανάγλυφου φυσικού περιβάλλοντος με τους ορεινούς όγκους τις πανέμορφες λίμνες και το δίκτυο ρεμάτων και ποταμών. Να αναδειχθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση με βάση τον αγροκτηνοτροφικό τομέα. Επίσης η διαχείριση των απορριμμάτων, η πορεία της ανακύκλωσης, οι περιβαλλοντικές απειλές, οι σχετικές υποδομές, καθώς επίσης η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και η ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, αποτελούν ζητήματα για τα οποία το Πράσινο Κίνημα έχει τεκμηριωμένες προτάσεις και λύσεις.

Η συμμετοχή των μελών του Πράσινου Κινήματος σε αυτές τις παρατάξεις προσδίδει το αναγκαίο αυτοδιοικητικό κύρος, στις εφαρμόσιμες «πράσινες» πολιτικές.

Για τις συγκεκριμένες στηρίξεις ο συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλογράνης δήλωσε τα εξής: «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Περιφερειών και των Πόλεων η λεγόμενη «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», είναι στην κορυφή της ατζέντας. Όχι μόνο για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία υπάρχουν, αλλά κυρίως για την ποιότητα ζωής των πολιτών, που είναι και το ζητούμενο. Οι απερχόμενοι περιφερειάρχες σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, έχουν υποβαθμίσει τη ζωή των πολιτών, με βάση τους σημαντικούς ποιοτικούς δείκτες. Χρειαζόμαστε άλλο μείγμα περιφερειακής πολιτικής. Και με αυτά τα κριτήρια στηρίζουμε τον Δημήτρη Κουρέτα στη Θεσσαλία και τον Λουκά Αποστολίδη στην Στερεά Ελλάδα.».