ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Ράπισμα της Ε.Ε. στην κυβέρνηση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική

• Δεν εγκρίθηκε στα πρώτα Σχέδια χωρών η ελληνική πρόταση.
• Έμεινε μετεξεταστέα η κυβέρνηση στις «πράσινες» αγροτικές πολιτικές.
• Στη ΔΕΘ το Πράσινο Κίνημα θα παρουσιάσει το «πράσινο» Σχέδιο Αγροτικής Ανασυγκρότησης.

Στις 31 Αυγούστου 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις πρώτες εγκρίσεις εθνικών στρατηγικών σχεδίων για την εφαρμογή της νέας αναθεωρημένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Πρόκειται για τα σχέδια της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Πολωνίας, της Δανίας και της Φινλανδίας. Τα εθνικά σχέδια ΚΑΠ αποτελούν την προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των δράσεων που καλύπτονται από την ΚΑΠ της Ε.Ε. ύψους τουλάχιστον 270 εκατομμυρίων Ευρώ για το διάστημα 2023-2027.
Αναφορικά με την Ελλάδα, το εθνικό σχέδιο ΚΑΠ υποβλήθηκε στην Επιτροπή δύο φορές και επεστράφη με μία σειρά από παρατηρήσεις. Ουσιαστικά απορρίφθηκε αφού είναι εκτός φιλοσοφίας της νέα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η νέα ΚΑΠ της Ε.Ε. είναι προσαρμοσμένη στις «πράσινες» αγροτικές πολιτικές, για τις οποίες τόσο η παρούσα κυβέρνηση, όσο και η προηγούμενη στην Ελλάδα, δεν έχουν επεξεργασμένες θέσεις και πολιτικές.
Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ στην Συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου, θα παρουσιάσει το αυθεντικό «πράσινο» Σχέδιο Αγροτικής Ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο του «Πράσινου» μοντέλου Διακυβέρνησης, που έχει εκπονήσει.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την Ε.Ε. οι δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το κάθε εθνικό στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ είναι μεταξύ άλλων, η βελτίωση της διαχείρισης του νερού, οι αναδασώσεις, η πρόληψη των πυρκαγιών, ή η αποκατάσταση και προσαρμογή των δασών. Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται ότι θα χρηματοδοτηθούν γενναία η βιολογική καλλιέργεια και η ανάπτυξη της γεωργίας στις ορεινές και στις παράκτιες περιοχές. Η νέα ΚΑΠ της Ε.Ε. έχει σχεδιαστεί με σκοπό να συμβάλλει στη μετάβαση σε έναν βιώσιμο, ανθεκτικό και σύγχρονο ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα. Στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης πολιτικής, η χρηματοδότηση θα κατανέμεται με δικαιότερο τρόπο στις μικρές και μεσαίες οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και στους νέους γεωργούς. Επιπλέον, οι γεωργοί θα ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν νέες καινοτομίες, από τη γεωργία ακριβείας μέχρι τις αγροοικολογικές μεθόδους παραγωγής με την απαγόρευση ή τον περιορισμό χρήσης φυτοφαρμάκων και τη μείωση της διάβρωσης του εδάφους. Με τη στήριξη συγκεκριμένων δράσεων σε αυτούς και άλλους τομείς, η νέα ΚΑΠ μπορεί να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της επισιτιστικής ασφάλειας και των γεωργικών κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Επιτροπή αξιολόγησε κατά πόσον κάθε σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των δέκα βασικών στόχων της ΚΑΠ που άπτονται κοινών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων. Επομένως, τα σχέδια πρέπει να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και να συμβάλλουν στους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων, όπως ορίζονται στη στρατηγική της Επιτροπής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.

Οι 10 στόχοι αυτοί είναι οι εξής:
1. η εξασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για τους γεωργούς•
2. η αύξηση της ανταγωνιστικότητας•
3. η βελτίωση της θέσης των γεωργών στην τροφική αλυσίδα•
4. η δράση για την κλιματική αλλαγή•
5. η προστασία του περιβάλλοντος•
6. η διατήρηση των τοπίων και της βιοποικιλότητας•
7. η ενθάρρυνση της ανανέωσης των γενεών•
8. η τόνωση των αγροτικών περιοχών•
9. η προστασία της υγείας και της ποιότητας των τροφίμων•
10. η ενίσχυση των γνώσεων και της καινοτομίας.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι το εθνικό σχέδιο ΚΑΠ της Ελλάδας διαμορφώθηκε χωρίς κάποια συμμετοχική διαδικασία, πράγμα που δεν συνέβη με κανένα άλλο κράτος μέλος. Δυστυχώς και εδώ ακολουθείται το μοντέλο υλοποίησης των εθνικών δράσεων του ταμείου ανάκαμψης, χωρίς ουσιαστική συμμετοχική διαδικασία από «κάτω προς τα πάνω».
Η ΚΑΠ θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 270 δισ. ευρώ για την περίοδο 2023-2027. Για παράδειγμα, τα επτά σχέδια που εγκρίθηκαν αντιπροσωπεύουν προϋπολογισμό ύψους άνω των 120 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ποσού ύψους άνω των 34 δισ. ευρώ που προορίζεται αποκλειστικά για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους και οικολογικά προγράμματα. Οι παραπάνω χρηματοδοτήσεις θα προστίθενται σε εκείνες του ταμείου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Για το συγκεκριμένο θέμα ο συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλογράνης δήλωσε τα εξής: «Τόσο η σημερινή κυβέρνηση των δήθεν αρίστων, όσο και η προηγούμενη των δήθεν αριστερών, δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές «πράσινες» πολιτικές. Στις 13 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ, μεταξύ των άλλων, θα παρουσιάσουμε, το ολοκληρωμένο, τεχνοκρατικά δομημένο, «πράσινο» πολιτικό Σχέδιο Αγροτικής Ανασυγκρότησης. Γιατί το Πράσινο Κίνημα, θα είναι στην επόμενη Βουλή και θα εκφράσει και την ουσιαστική ανάκαμψη του αγροτικού τομέα.»

Δώσε Δύναμη στις Πράσινες Φωνές
Go Green με το Πράσινο Κίνημα