ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Οι 22 δεσμεύσεις μας για ένα πιο πράσινο μέλλον 

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ είναι ένα ενιαίο, μαζικό, δημοκρατικό, κόμμα της πολιτικής οικολογίας των κινημάτων – πρωτοβουλιών των πολιτών και της πράσινης πολιτικής, με βασικό στόχο την οικολογική μεταστροφή της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα και την αειφόρο διακυβέρνηση Αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις του για τη δημοκρατία, την εθνική ανεξαρτησία, την αμεσοδημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, την ισότητα και την ελευθερία, ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό.
Οι Θέσεις και οι Προτάσεις μας.

Δείτε αναλυτικά: