ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Να παρθούν άμεσα μέτρα για την υπεραλίευση

– Απαράδεκτο να επιτρέπεται να σερβίρουν γόνους στην εστίαση

– Τρομάζουν τα επίσημα στοιχεία για την υπεραλίευση

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ σημειώνει την μεγάλη ανάγκη άμεσης θέσπισης μέτρων ώστε να αντιμετωπιστεί η υπεραλίευση. Καθημερινά, τόνοι ψαριών ανασύρονται έξω από την θάλασσα σε ποσότητες που υπερβαίνουν κατά πολύ αυτές που μπορούν να αναπληρωθούν με φυσικό τρόπο. Πρόκειται για μια πραγματική λεηλασία των ωκεανών μας. Η υπεραλίευση είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές παγκοσμίως για την υγεία των θαλασσών και των κατοίκων της.
Η διαχρονική ανοχή στην υπεραλίευση, στην απαράδεκτη αλίευση μικρών γόνων (ψαριών), στην κάλυψη παραβατικών συμπεριφορών που έβαζαν δυναμίτες στις θάλασσες και σταματούσαν βίαια τον φυσιολογικό κύκλο ζωής των ψαριών και των άλλων ειδών του θαλάσσιου βιότοπου, είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξουν οι ισορροπίες στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό και με τις επιπτώσεις της Κλιματικής Κρίσης, από την Κλιματική Αλλαγή, δημιουργούν μείζονα θέματα που αφορούν και στη διατροφική μας αλυσίδα.
Αποτέλεσμα των λανθασμένων πολιτικών είναι να εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό οι μέδουσες, οι τσούχτρες και μία σειρά από άλλα είδη του θαλάσσιου βιότοπου.
Απαιτούνται, άμεσα εξειδικευμένες πολιτικές, ενημερωτικές καμπάνιες και αλλαγή προσέγγισης, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση να σερβίρουν γόνους στην εστίαση.

Στον “πάτο” η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ
Είναι επίσης εξοργιστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΠΑ το πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» καταγράφει απορροφητικότητα μόλις 36,57%. Ο κοινοτικός προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι 381,7 εκατ. ευρώ.

Τα επίσημα στοιχεία για την υπεραλίευση τρομάζουν:
– Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος εισαγωγέας ψαρικών παγκοσμίως και πάνω από το 50% των εισαγωγών προέρχεται από αναπτυσσόμενες χώρες.
– Τα τελευταία 40 χρόνια καταγράφηκε μείωση των θαλάσσιων ειδών κατά 39%.
– Περίπου 38,5 εκατομμύρια τόνοι παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ετησίως οφείλονται στις σύγχρονες πρακτικές αλιείας.
-Η παράνομη και άναρχη αλιεία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 11 – 26 εκατομμύρια τόνους παγκοσμίως.
– Πάνω από το 60% των πληθυσμών ψαριών είναι στο όριο της υπεραλίευσης.
– Συμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 93% των αξιολογηθέντων αποθεμάτων στη Μεσόγειο απειλείται. Στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και τις γειτονικές θάλασσες τα ιχθυοαποθέματα είναι υπεραλιευμένα σε ποσοστό 39%.

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ επαναλαμβάνει την μεγάλη ανάγκη ύπαρξης ορίων, καθώς υπερβολική αλιεία, ο μαζικός τουρισμός και η ρύπανση έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. Ο καθορισμός και η επιβολή προστατευόμενων περιοχών καθώς και η επιβολή επιστημονικών ορίων για τη ρύθμιση του ποσού των ψαριών που επιτρέπεται να απομακρύνονται από τις θάλασσες έχει δείξει ξανά και ξανά ότι θα επιτρέψει στους πληθυσμούς ψαριών να παραμείνουν υγιείς και σε ορισμένες περιπτώσεις να αυξάνουν το μέγεθος τους. Ωστόσο, σήμερα, λίγο περισσότερο από το 2% των παγκόσμιων ωκεανών προστατεύονται πλήρως. Αλλά ένα κίνημα κερδίζει ορμή. Υπάρχει μια παγκόσμια έκκληση για αύξηση της κάλυψης των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (MPA) σε τουλάχιστον 30% έως το 2030. Οι κανονισμοί μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο παρεμπίπτουσας αλιείας, να μετριάσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να προστατεύσουν το οικοσύστημα των ωκεανών.

Ο Συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλογράνης δήλωσε σχετικά: “Η υπεραλίευση και η εγκληματική μαζική καταστροφή των γόνων στα θαλάσσια είδη, διαταράσσει την απαιτούμενη οικολογική ισορροπία. Ταυτόχρονα δημιουργεί και μία σειρά από προβλήματα στη διατροφική αλυσίδα. Είναι προφανές, ότι διαχρονικά οι κυβερνήσεις δεν έδειχναν ενδιαφέρον σε αυτό το σοβαρό θέμα. Θα το αναδείξει το Πράσινο Κίνημα, με την είσοδό του στην επόμενη βουλή”.

Δώσε Δύναμη στις Πράσινες Φωνές
Go Green με το Πράσινο Κίνημα