Με τον Πρόεδρο Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος και Πρόεδρο του κόμματος Ελλήνων Δανειοληπτών (ΚΕΛΔΑ), Χαράλαμπο Περβανά συναντήθηκε ο Συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλογράνης.
Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των επαφών με φορείς, συλλογικότητες και άλλα κόμματα για τη δημιουργία, ενός κοινού μετώπου για την αντιμετώπιση των πολλών κοινωνικών προβλημάτων. Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει κοινός τόπος σε μία σειρά από ζητήματα που αφορούν το καταναλωτικό κίνημα. Συζητήθηκε επίσης, η πιθανότητα ένταξης του ΚΕΛΔΑ, στην πλατιά κοινωνική συμμαχία με “πράσινο” πρόσημο, που δημιουργεί το Πράσινο Κίνημα, για την περίπτωση των εκλογών.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το Πράσινο Κίνημα, έχει στηρίζει έμπρακτα σε πολιτικό επίπεδο την Προστασία της πρώτης κατοικίας. Και όχι μόνον αυτό. Αλλά το Πράσινο Κίνημα στηρίζει τον στόχο που έχουν θέσει οι Ευρωπαίοι Πράσινοι για την εξάλειψη των αστέγων ως το 2030. Η αξιοπρεπής και οικονομικά προσιτή στέγαση οφείλει να είναι δικαίωμα όλων των πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό, το Πράσινο Κίνημα, προτείνει έναν ολοκληρωμένο Εθνικό Σχεδιασμό Κατοικίας, σεβόμενοι το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψιν τα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής με προτεραιότητα σε φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και διαδικασίες και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Για το Πράσινο Κίνημα, υπάρχει διαχωρισμός και προστασία των κοινών αγαθών από τα δημόσια αγαθά και την αγορά. Στα κοινά αγαθά, όπως είναι το νερό, ο καθαρός αέρας, η τροφή, το φυσικό περιβάλλον, η προσβασιμότητα στη θάλασσα, έχουν δικαίωμα όλοι οι πολίτες.
Το Πράσινο Κίνημα εγκαίρως είχε επισημάνει ότι και η προσβασιμότητα στην υγεία πρέπει να αναχθεί σε κοινό αγαθό και η περιπέτεια της πανδημίας μας επιβεβαίωσε πλήρως. Τα κοινά αγαθά δεν μπορεί να έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα.

Για την συνάντηση ο συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλογράνης δήλωσε τα εξής: ” Είναι γνωστό ότι στηρίζουμε αναφανδόν την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τα καταναλωτικά κινήματα οφείλουν να παίξουν τον ρόλο που τους αρμόζει στο πολιτικό σκηνικό, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε υπέρ ενός νέου μοντέλου οικονομίας, στο οποίο πρέπει να εισαχθούν και οι δείκτες ευημερίας των πολιτών, και όχι μόνο τα νούμερα των προϋπολογισμών. Συνεχίζουμε να χτίζουμε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία σε μία “πράσινη” κατεύθυνση, με σημείο αναφοράς την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών.”

Go Green με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
Παίρνουμε Θέση—Η Πολιτική στην Πράξη