ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Καταγγέλουμε την ολοκληρωτική εγκατάλειψη του Δάσους Ελαίας

Το Πράσινο Κίνημα στην πρόσφατη περιοδεία του στην μεσσηνία, επισκέφτηκε και το Παράκτιο Δάσος Ελαίας στην Κυπαρισσία, συνεπικουρούμενο από το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Δημήτρη Δρούλια, ο οποίος είναι εθελοντής και ενεργό μέλος των φίλων του Δάσους Ελαίας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πρόκειται για περιοχή Natura, με έναν σπάνιο βιότοπο, στον οποίο, μεταξύ άλλων, υπάρχουν οι προστατευόμενες αμμοθίνες, πραγματοποιείται η αναπαραγωγή των θαλάσσιων χελωνών και εκβάλει ο ποταμός Νέδα (ο μοναδικός ποταμός στην Ελλάδα με γυναικείο όνομα). Η απαξίωση που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση της Ν.Δ. στους φορείς Διαχείρισης της χώρας, έχει ως αποτέλεσμα, να μην υπάρχει Φορέας Διαχείρισης, για το Παράκτιο Δάσος Ελαίας και να διοικείται ουσιαστικά από τα … γραφεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να μην υπάρχει ο πρέπων καθαρισμός αλλά και η ανάλογη δασοπροστασία, αυτού του σπάνιου «οικολογικού διαμαντιού» της χώρας μας. Το Πράσινο Κίνημα, συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Κοινότητας Ελαίας, Άρη Σκλάβο, ο οποίος δίνει τον δικό του δύσκολο αγώνα, για τον καθαρισμό των ρεμάτων και της προστατευόμενης περιοχής. Ένα από τα βασικά αιτήματα είναι να επανέλθει, ο «νόμος Μπιρμπίλη» για τη βιοποικιλότητα, όσον αφορά τη Ζώνη Αγροτικού Τοπίου και φυσικά να γίνει Φορέας Διαχείρισης Παράκτιου Δάσους Ελαίας.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι για την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής, εκτός από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει και η Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Το Πράσινο Κίνημα, πολύ σύντομα θα πραγματοποιήσει στην Καλαμάτα, μεγάλη ημερίδα για την περιβαλλοντική υποβάθμιση της Μεσσηνίας και τις οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές επιπτώσεις στους πολίτες.