ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Καλή Χρονιά, με Υγεία, Αλληλεγγύη και Ίσες Ευκαιρίες για όλους