ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Ιδού επεξεργασμένες προτάσεις για την Αγροτική Παραγωγική Ανασυγκρότηση 

 

Με αφορμή τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των αγροτών, το Πράσινο Κίνημα, επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο, ένα τμήμα του επεξεργασμένου προγράμματος που έχει για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση. Αξίζει να αναφέρουμε, ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των εθνικών εκλογών, το Πράσινο Κίνημα, ήταν το μοναδικό κόμμα που έβαλε στη πολιτική ατζέντα το θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Για εμάς ήρθε πλέον η ώρα να δρομολογηθούν, αυτές οι πολιτικές, οι οποίες θα δημιουργούν ποιοτικά και φτηνά προϊόντα για τους καταναλωτές και ταυτόχρονα, να δημιουργηθούν συνθήκες βιωσιμότητας για τους αγρότες. Αυτό απαιτεί όμως, άλλο μείγμα πολιτικής…

 

Οικολογική Αναζωογόνηση της Υπαίθρου

Είμαστε υπέρ της αναζωογόνησης της υπαίθρου με οικολογικό προσανατολισμό, ιδιαίτερα στις νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές που αποτελούν τα 2/3 της χώρας μας και σήμερα είναι σχεδόν πλήρως εγκαταλειμμένες. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στο πλαίσιο αυτό, εμείς θέλουμε η Ελλάδα να είναι ένα μεγάλο βιολογικό περιβόλι. Να δώσουμε έμφαση στα ποιοτικά μας χαρακτηριστικά και όχι στα ποσοτικά, που εξάλλου είναι δύσκολο να ανταγωνιστούμε άλλες πολύ μεγαλύτερες χώρες, στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Εκπονούμε επιπλέον Φορολογικά και οικονομικά κριτήρια ελάφρυνσης σε συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών αποκλειστικά βιολογικών παραγόμενων προϊόντων για βάθος τουλάχιστον 12ετίας.

Προχωράμε στην ενίσχυση του παραγωγικού κόστους με το ήμισυ του κόστους στο ΦΠΑ των εμπλεκόμενων αγροτών. Δηλαδή όσοι ασχολούνται με τη βιολογική γεωργία, θα πληρώνουν το μισό ΦΠΑ. Και το πάμε και ακόμα παρακάτω. Εμπλεκόμενοι αγρότες σε επίπεδα κοινοτήτων, δηλαδή αν ολόκληρη η γεωργική επιφάνεια μιας κοινότητας εντάσσεται σε καθολικό καθεστώς βιολογικής γεωργίας, την ονομάζουμε ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΒΖΩ (δηλαδή Ειδικής Βιολογικής Ζώνης) και το ΦΠΑ το μειώνουμε στο 1/3 της τιμής του ΦΠΑ. Με αυτή την πρόταση έχουμε οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα. Προστασία βιοποικιλότητας, εκμηδενισμός επιμόλυνσης των καλλιεργειών, βελτίωση του κόστους διακίνησης και πιστοποίησης. Δυναμική και ουσιαστική παρέμβαση στις αγορές του εξωτερικού. Συνέπεια και ευελιξία στις απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την ανάπτυξη ενός νέου προγράμματος βιολογικής γεωργίας στην φυτική και την ζωική παραγωγή. Καθορίζουμε ανά Δήμο της βοσκοικανότητας των δημόσιων εκτάσεων με έμφαση στα νησιωτικά συμπλέγματα. Και εδώ επιμένουμε να υπάρχει Υποχρεωτικά γεωτεχνικός σύμβουλος για την ποιοτική αναβάθμιση και καθοδήγηση της παραγωγής. Μιας παραγωγής με σαφώς εξαγωγικό χαρακτήρα.

 

Δίνουμε κίνητρα να μειωθούν τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα και λιπάσματα.

Προωθούμε επεξεργασμένες πολιτικές που έχουν τους εξής στόχους:

  1. Να μειώνει την χρήση και τον κίνδυνο τοξικών χημικών φυτοφαρμάκων. Τα φυτοφάρμακα στη γεωργία συμβάλλουν στην ρύπανση του εδάφους, του νερού και του αέρα και έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία στις αγροτικές κοινότητες, τις γειτονικές τους κοινότητες, τους καταναλωτές καθώς και τη βιοποικιλότητα. Καλωσορίζουμε τον προτεινόμενο στόχο της Επιτροπής για μείωση της χρήσης τοξικών χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50%. και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας συνεκτικής στρατηγικής για τη μείωση των φυτοφαρμάκων έως τουλάχιστον αυτόν τον στόχο. Πρέπει να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη γεωργικών πρακτικών με σεβασμό στην φύση. Επενδύσεις πρέπει επίσης να γίνουν για την υποστήριξη ουσιαστικών και εύκολα προσβάσιμων τεχνολογικών καινοτομιών. Αυτό δεν περιλαμβάνει νέους και παλιούς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.2.  Να μειώνει τη χρήση τεχνητών λιπασμάτων. Η παραγωγή τεχνητών λιπασμάτων σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από ορυκτά αέρια (χρειάζονται 2 κιλά αερίου για την παραγωγή 1 κιλού αζώτου). Τα τεχνητά λιπάσματα οδηγούν σε μια επικίνδυνη και ταχεία αύξηση των εκπομπών οξειδίου του αζώτου, η οποία είναι επιβλαβής για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα. Παράλληλα, πρέπει να δώσουμε κίνητρα σε πολυετή βάση για εναλλαγή καλλιεργειών με όσπρια και χρήση κοπριάς για να κλείσει ξανά ο κύκλους των θρεπτικών συστατικών και να λειτουργήσουμε εντός των δυνατοτήτων της γης και των πλανητικών αντοχών.3.  Να μειώνει τη χρήση αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται στη ζωική παραγωγή. Όλα τα διαθέσιμα αντιβιοτικά αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται υπερβολικά στην εντατική αναπαραγωγή ζώων, οδηγώντας σε πολυανθεκτικά βακτήρια που προκαλούν περίπου 33.000 θανάτους στην ΕΕ κάθε χρόνο, συμπεριλαμβανομένης ακόμη και αντοχής στα αντιβιοτικά βακτήρια εδάφους.

 

Δημογραφική Ανανέωση Αγροτικού Πληθυσμού 

Εκπονούμε πρόγραμμα δημογραφικής ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού. Στόχος, η σημαντική βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού με ένα ειδικό σχέδιο παρεμβάσεων που θα στηρίζουν τη διαδοχή στη γεωργία με κατάλληλες θεσμικές αλλαγές και αξιοποίηση της δημόσιας αγροτικής γης. Στην χώρα μας η μέση ηλικία αρχηγού αγροτικής εκμετάλλευσης είναι κοντά στα 57 έτη ενώ το ποσοστό των νέων κάτω των 35 ετών δεν ξεπερνά το 7% του συνόλου των αγροτών και το 15% αυτό των κάτω των 45 ετών. Γι’ αυτό το σκοπό κρίνεται απαραίτητο ένα ειδικό σχέδιο παρεμβάσεων για τη δημογραφική ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού. Έτσι εκπονούμε τις πολιτικές διαδοχής στη γεωργία. Εκπονούμε ένα νέο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης για την έξοδο και αντικινήτρων για την παραμονή των άνω των 55 ετών στη γεωργία.

 

Από το χωράφι στο πιάτο

Η «Στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο» εντάσσει στην κυκλική οικονομία την αντιμετώπιση της απώλειας τροφίμων καθώς και την πρόληψη της σπατάλης στοχεύοντας σε υγιεινά & βιώσιμα διατροφικά μοντέλα, ενημέρωση καταναλωτών για την προέλευση, θρεπτική αξία, περιβαλλοντικό αποτύπωμα τροφίμων, βελτίωση θέσης γεωργών στην αλυσίδα αξίας. Στο πλαίσιο αυτό, προχωράμε στην εκπόνηση ειδικού προγράμματος για την αντιμετώπιση της απώλειας τροφίμων, πρόληψης και μείωσης της σπατάλης τροφίμων. Προχωράμε στις εξής πολιτικές:

1.  Ειδικό πρόγραμμα συλλογής και δωρεάν διάθεσης τροφίμων προς πέταμα που όμως είναι άρτια τρόφιμα,  σε κοινωνικές δομές. Αξιοποίηση των συνοδευτικών μέτρων των προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης φρούτων, λαχανικών στα σχολεία. Οργάνωση και βελτιστοποίηση της ασφαλούς χρήσης τροφίμων για ζωοτροφές.

2.  Σχεδιασμό προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νοικοκυριών για την σπατάλη τροφίμων καθότι εμφανίζονται σε αυτή με ποσοστά συμμετοχής άνω του 50%.

3.  Στόχος μας είναι η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και η ανάπτυξη τοπικών αγορών για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας και της ποιότητας της διατροφής, τη βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος και της κοινωνικής συνοχής, στηρίζοντας τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζουμε, την ανάδειξη και το branding των εμβληματικών τοπικών προϊόντων και την προώθηση του μεσογειακού διατροφικού μοντέλου, την οργάνωση τοπικών/περιφερειακών αγορών αγροτικών προϊόντων, τον σχεδιασμό συμφώνων ποιότητας και κατανάλωσης τοπικών προϊόντων στην εστίαση και τον τουρισμό, την θεσμική ενθάρρυνση της απορρόφησης τοπικών προϊόντων σε κοινωνικές και άλλες δημόσιες δομές (τράπεζες τροφίμων, σχολικά γεύματα, νοσοκομεία, γηροκομεία, παιδικοί σταθμοί).

 

Αγροτικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Προχωράμε στον Αγροτικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας τα εξής :

  1. Δημιουργία μίας τεχνολογικής υποδομής για την υποστήριξη του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του αγροτικού τομέα που θα επιτρέπει την παροχή εξατομικευμένων δεδομένων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του παραγωγού, του γεωργικού συμβούλου και των οργανώσεων που συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία, με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.2.  Οι νέες τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) και η διαστημική παρακολούθηση της γης (EO) μπορούν να στηρίξουν με δεδομένα και γνώση την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλες τις παραμέτρους της παραγωγικής διαδικασίας όπως το έδαφος, το νερό, το φυτό, την ατμόσφαιρα και τους φυσικούς πόρους/ βιοποικιλότητα.3.  Η αναβάθμιση ευρυζωνικών δικτύων όλων των αγροτικών περιοχών για γρήγορη σύνδεση σε διαδικτυακές υπηρεσίες και υποδομές, που θα ενισχύσουν την ίδια την ανάπτυξη και διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών.4.  Η διασυνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα των δεδομένων των δημόσιων υπηρεσιών.

    5.  Η δημιουργία one-stop Κέντρων Ψηφιακής Καινοτομίας για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των νέων ψηφιακών τεχνολογιών σε Αγροδιατροφικές Επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Κέντρα Καινοτομίας και Αγροτοδιατροφής.

Δημιουργούμε τα Κέντρα Καινοτομίας και Αγροδιατροφής με στόχο τη διασύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με τον παραγωγικό κόσμο της αγροδιατροφής, μέσω της συνεργασίας της αυτοδιοίκησης, των επιστημονικών και επαγγελματικών/επιχειρηματικών φορέων και του παραγωγικού κόσμου. Αντικείμενα αυτών των Κέντρων θα είναι:

Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος και διαδικασιών τυποποίησης, πιστοποίησης και ασφάλειας, παρακολούθησης και προώθησης των Αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας

Η ανάπτυξη δικτύου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας

Η ανάπτυξη τεχνολογιών και μεθόδων για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Η ανάπτυξη πλατφόρμας – παρατηρητηρίου καινοτομίας στον τομέα της Αγροδιατροφής

Η σύσταση ενός Κέντρου Καινοτομίας – Επωαστηρίου Νέων Ιδεών Επιχειρηματικότητας Νέων

Οι συνέργειες και η δικτύωση με ανάλογα κέντρα και πρωτοβουλίες άλλων περιφερειών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και η ενίσχυση της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας

Η οργάνωση και η διεξαγωγή διαγωνισμών καινοτομίας, ημερίδων, εργαστηρίων (workshops) και συνεδρίων

Κέντρα Αγροτικού Logistic

Δημιουργούμε το Κέντρο Αγροτικού Logistic. Στόχος, η δημιουργία μιας νέας δομής οργάνωσης της συγκέντρωσης και διανομής της αγροτικής παραγωγής με μεγαλύτερη ευελιξία στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην τροφοδοσία τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής αγοράς. Ένα τέτοιο εργαλείο θα μπορεί να ικανοποιεί τρεις κατηγορίες ζήτησης:

Α.  των Ελληνικών εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μανάβικα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, κλπ)

Β.  των τουριστικών προορισμών (νησιά) – κυρίως τα ξενοδοχεία και την εστίαση

Γ.  των εξαγωγών