ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Θεσμική συνάντηση, με τον πρωταθλητή Δήμαρχο της Ανακύκλωσης στην Αττική

Με το δήμαρχο Βριλησσίων Ξένο Μανιατογιάννη, είχε συνάντηση κλιμάκιο του Πράσινου Κινήματος. Στη συνάντηση δεν συζητήθηκαν μόνο τα θέματα ανακύκλωσης, όπου ο Δήμος Βριλησσίων, είναι πρωταθλητής στην Αττική, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν στις «πράσινες» πολιτικές των δήμων.
Το Πράσινο Κίνημα, εκπροσώπησε ο συμπρόεδρος Κώστας Καλογράνης, ο γενικός γραμματέας Λάμπρος Σπάθης, ο επικεφαλής του Οργανωτικού και έμπειρος αυτοδιοικητικός Άγγελος Νταβίας και ο περιφερειακός σύμβουλος και αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Νίκος Παπαδάκης.
Η Ανακύκλωση, φυσικά είχε την τιμητική της, στην συζήτηση με το Δήμαρχο κ. Μανιατογιάννη να αναλύει το σχέδιο του και να ακούει την ολοκληρωμένη πρόταση του Πράσινου Κινήματος, από την οποία προκύπτουν και οι αυτοχρηματοδοτούμενες «πράσινες» θέσεις εργασίας. Μετά και την εκλογή του πρώτου «πράσινου» αντιπροέδρου του ΕΔΣΝΑ, Νίκου Παπαδάκη, με κύρια ασχολία την Ανακύκλωση, εκφράστηκε η βούληση να βοηθηθεί περαιτέρω ο Δήμος Βριλησσίων, ο οποίος αποτελεί καλό παράδειγμα. Στην ατζέντα, ήταν και η Πολιτική Προστασία και το θεσμικό πλαίσιο που θέλει αλλαγή και να δοθεί έμφαση στην πρόληψη. Ανάλογη ήταν και η προσέγγιση για τις πολιτικές ενέργειας στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου το θεσμικό πλαίσιο θέλει ριζικό εκσυγχρονισμό με έμφαση στις οικιακές ενεργειακές κοινότητες. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Δήμος Βριλησσίων έχει προχωρήσει στην αλλαγή του οδοφωτισμού με λάμπες led, με μία από τις καλύτερες διαδικασίες και οικονομοτεχνικές προτάσεις.
Τέλος συζητήθηκε διεξοδικά, το θέμα των ρεμάτων, όπου αναγνωρίστηκε ο πολιτικός ρεαλισμός στην εφαρμοσμένη πολιτική, σε αυτό το δύσκολο θέμα. Είναι πλέον πασιφανές ότι τα ρέματα, πρέπει να αντιμετωπιστούν ως βιότοποι και να είναι ανοιχτά, χωρίς εγκιβωτισμούς. Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να γίνουν εργασίες υποστύλωσης σε κάποια σημεία. Πρέπει να επικρατήσουν οι νηφάλιες και τεκμηριωμένες «πράσινες» φωνές .
Μετά τη συνάντηση ο συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλογράνης δήλωσε τα εξής: «Είναι ευχάριστο να συζητάς για την «πράσινη» ατζέντα, με δημάρχους που έχουν προοδευτική οπτική και καταλαβαίνουν τα θέματα. Δεν είναι τυχαίο το έντονο οικολογικό αποτύπωμα που έχει ο Δήμος Βριλησσίων».

Go Green με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
Παίρνουμε Θέση—Η Πολιτική στην Πράξη