Με αφορμή την τροπολογία για το ακαταδίωκτο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, που ψηφίστηκε στη Βουλή το Πράσινο Κίνημα εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

” Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι εκείνη που έχει ανάγκη ασυλίας με την πρόσφατη «ντροπολογία» της και την ψήφισή της από την Κυβερνητική πλειοψηφία

Γνωρίζει ότι απέτυχε στην διαχείριση της πανδημίας

Η συγκεκριμένη τροπολογία είναι ομολογία ενοχής της Κυβέρνησης και των όποιων στελεχών και συνεργατών της συμμετέχουν με οιονδήποτε τρόπο στις επιτροπές.

Ατομική Ευθύνη δεν μπορεί να έχουν μόνο οι πολίτες. Υπάρχει και η Πολιτική Ατομική Ευθύνη όσων ψήφισαν αυτή τη “ντροπολογία” στη Βουλή.”

Go Green με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
Παίρνουμε Θέση—Η Πολιτική στην Πράξη