Οι θέσεις του κόμματος για τον πρωτογενή τομέα με αφορμή την επίσκεψη κλιμακίου στην 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα μεγάλο βιολογικό περιβόλι

Την 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – TheGreekFineFoodExhibition επισκέφτηκε κλιμάκιο του Πράσινου Κινήματος, αποτελούμενο από τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος Λάμπρο Σπάθη και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου Νίκο Παπαδάκη και Γιάννη Κυριακόπουλο.

Το πράσινο Κίνημα στηρίζει τις προοπτικές ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα και το κλιμάκιο του κόμματος με μεγάλη ικανοποίηση διαπίστωσε ότι οι παραγωγικοί φορείς από όλη τη χώρα, έχουν σημειώσει τεράστια άλματα κατορθώνοντας τα προϊόντα τους, τα οποία είναι υψηλής διατροφικής αξίας και ποιότητας, να έχουν και μια επιπλέον προστιθέμενη αξία μέσα από το προσεγμένο brading συσκευασίας και συνολικής προβολής.

Με αφορμή την παρουσία του κόμματος στην 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι το Πράσινο Κίνημα είναι αδιαπραγμάτευτα εναντίων των μεταλλαγμένων προϊόντων και στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τη διάσωση των παραδοσιακών ποικιλιών.

Το Πράσινο Κίνημα έχει ζητήσει να υποχρεωθούν όλα τα προϊόντα που περιέχουν μεταλλαγμένα υποπροϊόντα να το αναγράφουν ευκρινώς στην συσκευασία τους και ταυτόχρονα να θεσμοθετηθούν κίνητρα για την διάσωση των Παραδοσιακών Ποικιλιών. Η καλή τροφή είναι δικαίωμα όλων των πολιτών και δυστυχώς δεν θα είναι αυτονόητο στα επόμενα χρόνια, λόγω των συμφερόντων κολοσσιαίων πολυεθνικών εταιριών.

Παράλληλα, το Πράσινο Κίνημα είναι ξεκάθαρα υπέρ της διάσωσης των παραδοσιακών σπόρων που είναι η βάση για τη βιολογική και την αειφόρο γεωργία και κατά των υβριδίων, μεταλλαγμένων προϊόντων.

Είναι υπέρ της αναζωογόνησης της υπαίθρου με οικολογικό προσανατολισμό, ιδιαίτερα στις νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές που αποτελούν τα 2/3 της χώρας μας και σήμερα είναι σχεδόν πλήρως εγκαταλειμμένες.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στο πλαίσιο αυτό, το Πράσινο Κίνημα αγωνίζεται η Ελλάδα να είναι ένα μεγάλο βιολογικό περιβόλι. Να δώσουμε έμφαση στα ποιοτικά μας χαρακτηριστικά και όχι στα ποσοτικά, που εξάλλου είναι δύσκολο να ανταγωνιστούμε άλλες πολύ μεγαλύτερες χώρες, στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Το Πράσινο Κίνημα έχει καταθέσει έγκαιρα ολοκληρωμένες προτάσεις για μία «Σύγχρονη και επιτακτική αγροτική πολιτική», με 4 κύριους άξονες, τη Γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, και το δασικό πλούτο.