ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Η Ελλάδα, περίγελος της Ευρώπης για το θαλάσσιο χωροταξικό – Μας παραπέμπουν στο Ευρωδικαστήριο

– Έκθετοι οι Δήθεν Άριστοι της Ν.Δ., οι Δήθεν Αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ, με ιδιαίτερη ανησυχία αντιμετωπίζει την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο για την απουσία Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώς, πρόκειται για ακόμα μία επιβεβαίωση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, του μοναδικού κόμματος που έβαλε το ζήτημα την προεκλογική περίοδο των Εθνικών Εκλογών. Βεβαίως, όπως συμβαίνει συνεχώς τα καθεστωτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, δεν μας έδωσαν τη δυνατότητα , να αναλύσουμε το πρόβλημα και να παρουσιάσουμε την ολοκληρωμένη πρόταση που έχουμε. Εξάλλου, για το συγκεκριμένο θέμα, έχουμε εκδώσει αρκετά Δελτία Τύπου τα προηγούμενα χρόνια, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου. Η χώρα μας, από το 2014, έπρεπε να είχε εκπονήσει τα σχέδια αυτά έως τον Μάρτιο του 2021, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία. Αντίθετα προωθεί σημειακές ρυθμίσεις, όπως τον καθορισμό περιοχών εξορύξεων ή ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, ή αυξάνοντας τις εκτάσεις των ιχθυοκαλλιεργειών, δημιουργώντας τετελεσμένα. Αυτές οι πολιτικές δεν έχουν καμία σχέση με την ευρωπαϊκή πρακτική και φυσικά έχουμε γίνει ο περίγελος της Ε.Ε. Φυσικά, στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για το θαλλάσιο χωραταξικό από το 2014 μέχρι σήμερα. Σιγά μην ασχοληθούν τα κόμματα της Βουλής με τα σοβαρά θέματα…

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή ούτε θέσπισε τα απαραίτητα σχέδια, ούτε ενημέρωσε σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη-μέλη, παραβιάζοντας κοινοτική οδηγία (Ε.Ε. 2014/89). «Η οδηγία καθορίζει κοινή προσέγγιση για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. όσον αφορά τον σχεδιασμό των θαλάσσιων περιοχών τους. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός αποσκοπεί στην οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται διάφοροι οικολογικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι. Σε αυτούς τους στόχους συγκαταλέγονται η ανάπτυξη βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, η βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων και η διατήρηση υγιών θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας», αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής.

Η Ελλάδα, αν είχε θεσπίσει το θαλάσσιο χωροταξικό , θα είχε ένα σημαντικό επιχείρημα υπέρ της (κατοχυρωμένο μάλιστα από την Ε.Ε.) στην φαρέτρα για τα εθνικά μας θέματα. Προκαλεί , λοιπόν, πολλά ερωτηματικά η επιτηδευμένη αδράνεια της σημερινής κυβέρνησης των δήθεν αρίστων της Ν.Δ. και της προηγούμενης κυβέρνησης των δήθεν αριστερών του ΣΥΡΙΖΑ.

Για το συγκεκριμένο θέμα ο συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλογράνης δήλωσε τα εξής: ” Δυστυχώς το Πράσινο Κίνημα, επιβεβαιώθηκε ακόμα μία φορά, σε όσα είχαμε τονίσει με τα επανειλημμένα Δελτία Τύπου μας. Το Θαλάσσιο Χωροταξικό, είναι επιβεβλημένο εργαλείο σε όλα τα σοβαρά κράτη, για να εκπονηθούν με σοβαρότητα και τεκμηριωμένα οι θαλάσσιες πολιτικές. Ελπίζουμε, αυτή η διαχρονική πολιτική αποτυχία, όσων κυβέρνησαν και κυβερνούν, να οφείλεται στη δεδομένη ανικανότητα τους στις πράσινες πολιτικές και να μην συμβαίνει για λόγους μυστικών υπαναχωρήσεων στα εθνικά θέματα. Και ο νοών νοείτω…”

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Πρόκειται για το σχεδιασμό του χρόνου και του τόπου άσκησης ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στη θάλασσα, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητά τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Κατά τη διαδικασία αυτή, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συνεργάζονται με διαφάνεια με στόχο το σχεδιασμό των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Τον Ιούλιο του 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν νομοθεσία σχετικά με τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στην Ευρώπη.

Ο ανταγωνισμός που επικρατεί στο θαλάσσιο χώρο, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις υδατοκαλλιέργειες και άλλους τομείς οικονομικής ανάπτυξης, δείχνει ότι απαιτείται μια αποτελεσματική διαχείριση ώστε να αποφευχθούν πιθανές συγκρούσεις και να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των διάφορων δραστηριοτήτων. Με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό επιτυγχάνεται:

Περιορισμός των συγκρούσεων μεταξύ τομέων και δημιουργία συνεργειών μεταξύ διάφορων δραστηριοτήτων.

Ενθάρρυνση των επενδύσεων με τη διασφάλιση προβλεψιμότητας, διαφάνειας και σαφέστερων κανόνων. Έτσι θα δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη των δικτύων γαλάζιας οικονομίας, θα καθοριστούν Προστατευόμενες Θαλάσσιες Περιοχές και θα διευκολυνθούν οι επενδύσεις.

Ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ εθνικών διοικήσεων, μέσω της εφαρμογής ενιαίου μηχανισμού για την ισόρροπη ανάπτυξη διάφορων θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Με τον τρόπο αυτόν, θα απλουστευθούν οι διαδικασίες και θα μειωθεί το κόστος.

Αύξηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ χωρών της ΕΕ, όσον αφορά τα καλώδια, τους αγωγούς, τις θαλάσσιες οδούς, τις αιολικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.

Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της έγκαιρης εκτίμησης του αντίκτυπου και των δυνατοτήτων πολλαπλής χρήσης του χώρου.

Η διαδικασία σχεδιασμού αφορά το σύνολο της κοινωνίας και όχι κάποιους ειδικούς καρεκλοκένταυρους που από τα γραφεία τους στην Αθήνα θα αποφασίζουν για την κοινωνία της Νισύρου ή της Καλύμνου ή των Διαποντίων νήσων.

 

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Το Πράσινο Κίνημα, ως ένα κόμμα με ευρωπαϊκό προσανατολισμό επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις του που είναι οι εξής:

Πρώτα να δημιουργηθεί ο Εθνικός Θαλάσσιος Χωρικός Σχεδιασμός και μετά να αδειοδοτηθούν οι επιμέρους δραστηριότητες.

Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να έχουν λόγο με τα θεσμικά τους εκλεγμένα όργανα σε όλες αυτές τις παρεμβάσεις.

Η όποια παραγωγική δραστηριότητα πρέπει να εντάσσεται στη φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας, της ανακύκλωσης , επανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης.

Οι φορείς διαχείρισης που θα δημιουργηθούν πρέπει να είναι υπό κρατικό έλεγχο συμμετέχοντας υποχρεωτικά και εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.