ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Η έρευνα της ΓΣΕΕ επιβεβαιώνει τις θέσεις μας για την εργασία

Εννέα στους δέκα εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα έχουν μειώσει την κατανάλωση βασικών αγαθών διατροφής λόγω της ακρίβειας, ενώ σχεδόν επτά στους δέκα δεν έχουν λάβει κάποια αύξηση στον μισθό τους φέτος, όπως προέκυψε από έρευνα της ΓΣΕΕ και του Ινστιτούτου Εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, το 90% των εργαζομένων, δηλώνει ότι έχουν μειώσει την κατανάλωση βασικών αγαθών εξαιτίας της ακρίβειας.

Το χαμηλό επίπεδο των διαθέσιμων εισοδημάτων των εργαζομένων αναδεικνύεται από το γεγονός ότι το 30% δηλώνει ότι δεν διαθέτει αποταμιεύσεις και παράλληλα ένα 37% αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει τις αποταμιεύσεις του για να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες αγοράς βασικών αγαθών.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, το 64% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν έλαβε καμία αύξηση στο μισθό του κατά το έτος 2023 και το 34% ότι έλαβε κάποια αύξηση. Εκτιμάται ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που δήλωσαν ότι έλαβαν κάποια αύξηση, είναι αυτοί που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ο οποίος αυξήθηκε κατά το έτος 2023.

Η Θέση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Η ξεκάθαρη θέση του Πράσινου Κινήματος συνοψίζεται ως εξής: “Θεσμοθέτηση τετραήμερης εργασίας ή 32 ωρών την εβδομάδα με ίδιες αποδοχές”. Η θέση του κόμματος όπως και των Ευρωπαίων Πρασίνων στηρίζεται στο ότι η αξιοποίηση της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, αύξησε κατά πολύ την παραγωγή και πολλαπλασίασε τα κέρδη των επιχειρήσεων, τα οποία προφανώς και θα πρέπει να καρπωθούν και οι εργαζόμενοι.

Στην ίδια κατεύθυνση, ειδικοί υποστηρίζουν ότι με τις 32 ώρες εργασίας θα αυξηθεί η παραγωγικότητα, θα βελτιωθεί η ψυχική υγεία των εργαζομένων και θα υπάρξει μεγάλο όφελος στον αγώνα κατά της Κλιματικής Αλλαγής. Ήδη, από τη Γερμανία μέχρι τη Νέα Ζηλανδία η ιδέα αυτή κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος.

Από κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και δημοκρατική άποψη, το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ όπως και το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα θεωρεί ότι η μείωση των ωρών εργασίας θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη, όπως:

1) Προστασία του περιβάλλοντος

Υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των διευρυμένων ωραρίων εργασίας και της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας προερχόμενης από τον άνθρακα και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η πορεία προς μια μικρότερη εργάσιμη εβδομάδα είναι συναρτημένη με τη μείωση των επιβλαβών εκπομπών και την προστασία των φυσικών πόρων. Επιπλέον, μια συντομότερη εβδομάδα θα άφηνε περισσότερο χρόνο για να εξάσκηση τις οικο- συνειδητών συνηθειών και χόμπι. Αυτό μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση των πλανητικών ορίων και της βιωσιμότητας.

2) Ποιοτικός χρόνος, καλύτερη υγεία

Η μετάβαση σε μια μικρότερη εργάσιμη εβδομάδα μπορεί να βοηθήσει να καθιερωθεί ένας λιγότερο αγχωτικός και υγιέστερος τρόπος ζωής. Το διευρυμένο ωράριο και η υπερβολική εργασία είναι γνωστό ότι προκαλούν σοβαρά επίπεδα στρες, επηρεάζοντας αρνητικά τον οργανισμό μας καθώς και την παραγωγικότητα των εταιρειών. Ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία, όπως το άγχος και η εξάντληση, έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές βλάβες στην ψυχική υγεία, που είναι μερικές φορές ανεπανόρθωτες. Η έλλειψη χρόνου μπορεί επίσης να σημαίνει ότι οι δίαιτες μας δεν είναι τόσο υγιείς όσο θα έπρεπε, προκαλώντας καρδιαγγειακά νοσήματα ή προβλήματα που σχετίζονται με το βάρος.

3) Αξιοποίηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της συνυπευθυνότητας

Η επιμονή της ανισότητας των φύλων συνδέεται επίσης με την τρέχουσα δομή του χρόνου εργασίας. Οι γυναίκες συνήθως πιέζονται να μειώσουν το ωράριο εργασίας τους και στη συνέχεια να αποδεχτούν μειώσεις στις αποδοχές του με επιπρόσθετη πίεση να παρέχουν εργασία χωρίς αμοιβή. Αυτό οδηγεί σε χαμηλότερες εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση, με σοβαρές συνέπειες στην βιωσιμότητα των ταμείων. Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων οδηγεί σε υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας για τις γυναίκες. Πολύ συχνά, ο οικογενειακός χρόνος εκλαμβάνεται λανθασμένα ως προσωπικός χρόνος. Οι μειωμένες ώρες εργασίας μπορούν να συμβάλουν στην εξισορρόπηση των ευθυνών μεταξύ των δύο εταίρων και ως εκ τούτου στην ευαισθητοποίηση για τη σημασία της εργασίας αλληλεγγύης για την κοινωνική συνοχή.

4). Εμπλουτισμός της δημοκρατίας

Η δημοκρατία απαιτεί χώρο για συμμετοχή. Εάν δεν απολαμβάνουμε ποιοτικό χρόνο, η συμμετοχή μας στην δημόσια σφαίρα υποβαθμίζεται στο παρασκήνιο και διατρέχουμε τον κίνδυνο άλλοι παράγοντες να λαμβάνουν τον λόγο για λογαριασμό του πολίτη. Επομένως, η μείωση των ωρών εργασίας θα προωθήσει την κοινωνική συμμετοχή στις δημόσιες υποθέσεις, η οποία θα ενισχύσει τις δημοκρατίες μας.

5) Εθελοντική εργασία

Αυτή η μορφή μη αμειβόμενης εργασίας πρέπει να εκτιμάται. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία λόγω έλλειψης χρόνου. Η μείωση των ωρών εργασίας θα διασφαλίσει ότι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να συνεισφέρουν ενεργά στην κοινότητά, στις εθελοντικές οργανώσεις της κοινότητάς τους, ενισχύοντας κοινές ευρωπαϊκές αξίες όπως η αλληλεγγύη και η κοινωνική συνοχή.

Ο Συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλογράνης δήλωσε σχετικά: “Η έρευνα της ΓΣΕΕ επιβεβαιώνει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε λύσεις από το παρελθόν που έχουν καταδικαστεί. Το Πράσινο Κίνημα, στηρίζει την εισαγωγή της τετραήμερης εργάσιμης εβδομάδας ή η μείωση της εργάσιμης εβδομάδας σε 32 ώρες με πλήρη μισθό, που συνεπάγεται τον μετασχηματισμό του σχεδιασμού της οικονομίας, η οποία θα μπορέσει να συμβάλλει στην ευημερία των εργαζομένων, στην ποιότητα των θέσεων εργασίας, σε μια μεγαλύτερη αναδιανομή του πλούτου, και να διασφαλίσει λιγότερη πίεση στους φυσικούς πόρους.”