ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Επανασχεδιασμός για 12μηνο τουρισμό

Για το Πράσινο Κίνημα ο τουρισμός είναι ένας σημαντικός τομέας για την οικονομία της χώρας, αλλά δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ούτε ως η «μονοκαλλιέργεια» της Ελληνικής οικονομίας, ούτε να υπερβαίνει την φέρουσα ικανότητα κάποιων περιοχών μας.
Σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, όπως καθορίσθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού το 1970.
Το Πράσινο Κίνημα συντάσσεται με το σκεπτικό του φετινού εορτασμού που έχει θέμα: «Επανεξετάζοντας τον Τουρισμό». Έτσι, η Παγκόσμια Ημέρα Εορτασμού φέτος θα επικεντρωθεί στην επανεξέταση της ανάπτυξης του κλάδου, τόσο ως προς το μέγεθος όσο και ως προς τη συνάφεια.
Το Πράσινο Κίνημα έχει ταχθεί υπέρ ενός σχεδιασμού – προγραμματισμού για την ανάδειξη των εναλλακτικών μοντέλων Τουρισμού, που έχουν ως σημείο αναφοράς την προστασία στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στη θαλάσσια βιοποικιλότητα.

Η συμπρόεδρος του πράσινου κινήματος Ρία Ακρίβου δήλωσε σχετικά: “Το Πράσινο Κίνημα αναγνωρίζει φυσικά ότι ο τουρισμός είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας για την οικονομία της χώρας μας, όμως θα πρέπει να τον επανεξετάσουμε δίνοντας βάρος στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Κάνουμε εξάλλου μεγάλο αγώνα να διασώσουμε το τουριστικό προϊόν μας από τις εξορύξεις υδρογονανθράκων οι οποίες αν γίνουν θα είναι καταστροφικές για τον τουρισμό.
Ωστόσο για να μπορέσουμε να έχουμε 12 μήνες τον χρόνο τουρισμό, πρέπει να επανασχεδιάσουμε και να προσθέσουμε με ένταση άλλες μορφές τουρισμού, όπως αγροτουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, ιατρικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός (πχ καταδυτικά πάρκα, γκολφ κτλ), αλιευτικός τουρισμός, να τον συνδέσουμε λειτουργικά με τις άλλες χρήσεις και την τοπική ανάπτυξη και να ξεφύγουμε από τη μονοδιάστατη ξεπερασμένη λογική των υπερκορεσμένων, φαραωνικών ξενοδοχείων δίπλα στις θάλασσες.

Δώσε Δύναμη στις Πράσινες Φωνές
Go Green με το Πράσινο Κίνημα