ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Διαψεύδουν και εκθέτουν τους αρμόδιους τα στοιχεία για τις φαραωνικές ΒΑΠΕ στη Βοιωτία

Το Πράσινο Κίνημα, πιστό στις αρχές και τις θέσεις του, βρίσκεται στο πλευρό των συλλόγων και των πολιτών της Βοιωτίας που αγωνίζονται σθεναρά για να μην καταστραφεί το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Καταγγέλλει την ολική κατάληψη του Ελικώνα από γιγάντιες αιολικές εγκαταστάσεις και τη μετατροπή του σε απέραντο βιομηχανικό τοπίο.
Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ συμφωνεί πλήρως με τις τεκμηριωμένες απόψεις του Δικτύου Βοιωτών κόντρα στον ενεργειακό “παροξυσμό”.
Η ΜΠΕ του υπό κρίση έργου με ΠΕΤ: 2111653818 παρουσιάζει ουσιώδεις ελλείψεις και πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της. Δεν αξιολογεί επαρκώς τις σοβαρότατες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις του προτεινόμενου ΑΣΠΗΕ στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
Στις 11/5, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μιας πολύ μεγάλης αιολικής εγκατάστασης, στη θέση «Λυκόκαστρο» του κεντρικού Ελικώνα, με 11 θηριώδεις ανεμογεννήτριες των 5,5 MW η καθεμία, με ύψος πυλώνα 101 μέτρα και διάμετρο φτερωτής 79 μέτρα, δηλαδή με συνολικό ύψος 180 μέτρα.
Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται, επίσης, τα συνοδά έργα οδοποιίας και διασύνδεσης με ένα υποσταθμό, που βρίσκεται 16 χιλιόμετρα μακριά, στη θέση «Χούνη», μεταξύ Αγίας Άννας και Ευαγγελίστριας.
Η θέση «Λυκόκαστρο» βρίσκεται μεταξύ Αρβανίτσας και Κυριακίου, στα αριστερά του αντίστοιχου δρόμου και ακριβώς απέναντι από την άλλη μεγάλη αιολική εγκατάσταση στη θέση «Μεγάλη Λούτσα», για την έχει εκδοθεί απόφαση εγκατάστασης (δείτε τις απεικονίσεις).


Το Δίκτυο Βοιωτών κατέθεσε αναλυτική παρέμβαση στη δημόσια διαβούλευση, στην οποία αναφέρει ότι: «Το συγκεκριμένο έργο δεν αποτελεί μια μεμονωμένη εγκατάσταση, αλλά μία από τις ακραίες εκδοχές μιας εκτεταμένης ενεργειακής δραστηριότητας, που περιλαμβάνει απίστευτα μεγάλο αριθμό αιολικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, που καταλαμβάνει ολόκληρη την οροσειρά του Ελικώνα και, ιδιαίτερα, το κεντρικό του τμήμα, όπου δεσπόζει η κορυφή της Παλιοβούνας, σε υψόμετρο 1.748 μ.».
Θεωρεί, επίσης ότι: «Η υπό διαβούλευση ΜΠΕ χαρακτηρίζεται από σοβαρότατες παραλείψεις, από ανεπάρκειες και πλημμέλειες στην παρουσίαση των δεδομένων και από ανυπόστατους ισχυρισμούς -στο τεχνικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό πεδίο-, που μας οδηγούν στην πρόταση για την καθολική απόρριψή της και, γενικότερα, για την οριστική ακύρωση κάθε προσπάθειας υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου».
Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης επισυνάπτεται και είναι αναρτημένο εδώ.
Για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση το δημοτικό συμβούλιο Λιβαδειάς γνωμοδότησε αρνητικά, στις 4/5/2022.
Το Πράσινο Κίνημα απαιτεί και αναμένει την αντίστοιχη γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και, φυσικά, αρνητική απόφαση από την αδειοδοτούσα αρχή, την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

Ο Συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλογράνης δήλωσε σχετικά: “Δεν έχουν περάσει λίγες ημέρες που αναφερθήκαμε στην επικείμενη αιολική “σφαγή” της Βοιωτίας και ήρθε το Δίκτυο Βοιωτών που αγωνίζονται σθεναρά για να μην καταστραφεί το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής για να επιβεβαιώσει μέχρι κεραίας τα όσα λέγαμε. Το Πράσινο Κίνημα επιμένει στον κανόνα ότι «οι ανεμογεννήτριες πρέπει να σέβονται το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και για να είναι οικολογική η παραγωγή ενέργειας από μια ανεμογεννήτρια θα πρέπει η παραγόμενη ενέργεια να αφορά μόνο την οικεία περιοχή παραγωγής. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν ισχύει για τη Βοιωτία η οποία έχει την απίστευτη πρωτιά του 12% της παραγωγής αιολικής ενέργειας σε Εθνικό επίπεδο.”

Υπάρχει και Άλλος Δρόμος…
Go Green με το Πράσινο Κίνημα