ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Αργυρό μετάλλιο αποτυχίας στην Ε.Ε. η κυβέρνηση

– Δεύτερη χειρότερη στις παραβάσεις περιβαλλοντικών κανόνων η Ελλάδα

– Ως πότε η κυβέρνηση θα ρεζιλεύει τη χώρα με αυτά τα αποτυχημένα ΣΔΙΤ στα Απορρίμματα;

 

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ καλεί την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για να αλλάξει την ντροπιαστική δεύτερη θέση που κατέχει η χώρα μας στη λίστα με τις παραβάσεις περιβαλλοντικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πίσω μόνο από την Ισπανία. Ο περίφημος αντιπεριβαλλοντικός νόμος Χατζηδάκη και η αποτυχία των ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων, (ειδικά στην Πελοπόννησο) συνετέλεσαν ουσιαστικά για αυτή την ντροπιαστική δεύτερη θέση.
Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την τρίτη επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ), η οποία αποτελεί ένα βασικό εργαλείο υποβολής εκθέσεων που υποστηρίζει την επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της εφαρμογής των περιβαλλοντικών κανόνων.
Η κάλυψη του κενού μεταξύ όσων αποφασίζονται σε επίπεδο Ένωσης και όσων εφαρμόζονται στην πράξη είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση θετικών περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων για τους πολίτες, καθώς και για τη διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις με παράλληλη δημιουργία ευκαιριών για οικονομική ανάπτυξη.
Όπως αναφέρεται από την Κομισιόν στην έκθεση η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, ενώ έχει καταγραφεί περιορισμένη μόνο πρόοδος. Η παραγωγή αποβλήτων έχει αυξηθεί σε κάποιον βαθμό, ενώ τα ποσοστά ανακύκλωσης έχουν βελτιωθεί μόνο οριακά. Ενώ το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων έχει επικαιροποιηθεί, τα περιφερειακά σχέδια, τα οποία είναι απαραίτητα για την έμπρακτη εφαρμογή της πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων, παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις.
Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και η χωριστή συλλογή ροών αποβλήτων στη χώρα είναι ανεπαρκείς, ενώ τα περισσότερα οργανικά απόβλητα απορρίπτονται χωρίς να σταθεροποιηθούν προηγουμένως. Ως εκ τούτου, τον Νοέμβριο του 2021 η Επιτροπή κίνησε νέα διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για μη συμμόρφωση με την οδηγία για την υγειονομική ταφή και την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως το μεγάλο πρόβλημα αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων και αποδεικνύεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πόσο στέρεα και κυρίως επίκαιρη είναι η πρόταση που έχει καταθέσει επανειλημμένα το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ.

Κ. Καλογράνης: Ίδια πολιτική – ίδια αποτελέσματα
Ο Συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλογράνης δήλωσε σχετικά: “Η Κομισιόν ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό για το οποίο το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ επιμένει. Πως χρειάζεται ένα άλλο μίγμα πολιτικής στη διαχείριση των απορριμμάτων. Ο Πρωθυπουργός τώρα που θα πάει στη ΔΕΘ θα πρέπει να έχει και αυτό το μεγάλο πρόβλημα ψηλά στην ατζέντα του. Δεν είναι δυνατόν το 2022 η Ελλάδα να εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα όσον αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων. Βέβαια, και η ΝΔ συνεχίζει την ίδια αποτυχημένη πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ – Οικολόγων Πράσινων, οπότε είναι αναμενόμενο να έχουμε τα ίδια και χειρότερα αποτελέσματα. Με τη βούλα της Κομισιόν πλέον.
Την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022, το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, εκεί θα πούμε περισσότερα γιατί αποδεδειγμένα είμαστε οι μόνοι που έχουμε ολοκληρωμένη «πράσινη» ατζέντα και μετά τις εκλογές θα το αποδείξουμε και μέσα από το Κοινοβούλιο.”

Δώσε Δύναμη στις Πράσινες Φωνές
Go Green με το Πράσινο Κίνημα