Σε μία ακόμα θεματική συνεδρίαση βρέθηκε το κόμμα στο Συνέδριο του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Αναγκαιότητα οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στη συνεδρίαση για την προώθηση της πράσινης ατζέντας και των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, συμμετείχε ο εκπρόσωπος τύπου του Πράσινου Κινήματος Βασίλης Ρόκος. Το COP 27 στην Αίγυπτο μόλις τελείωσε και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο αξιολόγησε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μετά τον COVID19. Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση για τις παγκόσμιες συμφωνίες; Είναι οι παγκόσμιες συμφωνίες ένα στέρεο έδαφος για συμμαχίες μεταξύ πολιτικών διαφορών; Ποιες προκλήσεις και ευκαιρίες παρουσιάζει το αποτέλεσμα των πρόσφατων διεθνών φόρουμ για την προώθηση της πράσινης ατζέντας; Ποιος είναι ο πιο εποικοδομητικός ρόλος για την Ευρώπη; Πώς τα πράσινα κόμματα στην Ευρώπη και το EGP προωθούν και προωθούν καλύτερα τις παγκόσμιες συμφωνίες και προσπάθειες; Τα ερωτήματα αυτά συζητήθηκαν στην πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση που έκανε ο Steen Gade, Πρόεδρος του Συμβουλίου για την Κοινωνική Ευθύνη και τους Παγκόσμιους Στόχους, πρώην βουλευτής της Δανίας και πρώην Διευθυντής της Δανικής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA).

Μετά τη συνεδρία, ο εκπρόσωπος του Πράσινου Κινήματος Βασίλης Ρόκος, δήλωσε τα εξής: «Οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης, δεν είναι πολυτέλεια, είναι άμεση αναγκαιότητα. Ο πλανήτης μας, έχει ανάγκη από ένα διαφορετικό, «πράσινο», μείγμα πολιτικών, για να έχουμε μέλλον.»

Go Green με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
Παίρνουμε Θέση—Η Πολιτική στην Πράξη