Πράσινο Κίνημα: Το κράτος δικαίου στην κορυφή της ατζέντας μας για τις Ευρωεκλογές

Το Πράσινο Κίνημα επισημαίνει ότι η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης αφορά στην εμβάθυνση της Δημοκρατίας και το κράτος Δικαίου για τα οποία το Πράσινο Κίνημα θα αγωνιστεί στο πλαίσιο των προσεχών Ευρωεκλογών. Στο πρόσφατο συνέδριο των Ευρωπαίων Πρασίνων στη Λυών της Γαλλίας, όπου παραβρέθηκε το Πράσινο Κίνημα, τονίστηκε η προτεραιότητα που δίνεται στα ζητήματα της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και αποτυπώθηκε στο Πράσινο Μανιφέστο των Ευρωεκλογών που εγκρίθηκε.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η σημερινή ημέρα συνδέεται άμεσα με την κοινωνική συνοχή και αποτελεί βασικό στόχο της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης παρέχει την ευκαιρία να προωθηθεί ο διάλογος με τα κράτη μέλη, τη νεολαία, τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών, τις οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών και άλλους ενδιαφερομένους σχετικά με ενέργειες που απαιτούνται για την ενίσχυση του κοινωνικού συμβολαίου που έχει σπάσει από τις αυξανόμενες ανισότητες, τις συγκρούσεις και τους αποδυναμωμένους θεσμούς που έχουν σκοπό να προστατεύσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Παρά τις πολλαπλές κρίσεις, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να οικοδομηθεί ένας συνασπισμός για την κοινωνική δικαιοσύνη και να απελευθερωθούν μεγαλύτερες επενδύσεις σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη, ψηφιακή οικονομία και οικονομία φροντίδας και στους νέους.

Η φτώχεια και οι ανισότητες εντός και μεταξύ των χωρών αυξάνονται σε πολλά μέρη του κόσμου. Οι οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις των τελευταίων ετών έχουν επιδεινωθεί από τις φυσικές καταστροφές λόγω της επιταχυνόμενης κλιματικής αλλαγής, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις ένοπλες συγκρούσεις. Πέρα από τις ανθρώπινες τραγωδίες που συνδέονται με αυτά και τον αντίκτυπό τους στον κόσμο της εργασίας, αυτές οι κρίσεις έχουν επισημάνει τις διασυνδέσεις και τις εξαρτήσεις των οικονομιών και κοινωνιών σε όλο τον κόσμο και έχουν δείξει την κρίσιμη ανάγκη για συντονισμένη δράση για την ανταπόκρισή τους, σε παγκόσμια, περιφερειακή και εθνική επίπεδα.

Αυτό συνέβη στο πλαίσιο σημαντικών αλλαγών όπως, μεταξύ άλλων, οι αυξανόμενες διαταραχές στις οικονομίες που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση και την τεχνολογία, οι σημαντικοί δημογραφικοί μετασχηματισμοί, οι αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές και οι παρατεταμένες καταστάσεις ευθραυστότητας.

Η κοινωνική δικαιοσύνη κάνει τις κοινωνίες και τις οικονομίες να λειτουργούν καλύτερα και μειώνει τη φτώχεια, τις ανισότητες και τις κοινωνικές εντάσεις. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη περιεκτικών και βιώσιμων μονοπατιών κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και είναι το κλειδί για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ατζέντα 2030), ειδικά σε μια εποχή που η επίτευξη αυτών των στόχων παραμένει μακρινή.

Είναι πιο σημαντικό από ποτέ το πολυμερές σύστημα να συνενωθεί γύρω από ένα σύνολο κοινών αξιών και στόχων και να εντοπίσει τα μέσα για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και τις ανάγκες των λαών. Ως εκ τούτου, η κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να γίνει ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ανανεωμένης πολυμέρειας που απαιτείται. Ένας στόχος συσπείρωσης αλλά και ένα σημαντικό εργαλείο για ένα πιο αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα, που διασφαλίζει τη συνοχή σε μια σειρά τομέων πολιτικής.

Η Κοινωνική Δικαιοσύνη και η Κοινωνική Συνοχή συνδέονται στενά και αλληλοεξαρτώνται, καθώς και οι δύο στοχεύουν στη δημιουργία μιας ισότιμης, δίκαιης και συνεκτικής κοινωνίας. Αν και αναφέρονται σε διαφορετικές πτυχές, ο στόχος τους είναι να εξαλείψουν τις ανισότητες και να ενισχύσουν την ενότητα στην κοινωνία.

Στην πράξη, αυτό μπορεί να σημαίνει την ανάπτυξη πολιτικών που προωθούν τη δικαιοσύνη, την ισότητα ευκαιριών, και την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής προάγει την αίσθηση κοινής κατανόησης, στήριξης και αλληλεγγύης.

 

Κ. Καλογράνης: «Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι και θα είναι πάντα στον πυρήνα των πράσινων πολιτικών αξιών»

Ο Συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλογράνης δήλωσε σχετικά: «Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι και θα είναι πάντα στον πυρήνα των πράσινων πολιτικών αξιών, που αγωνίζονται ενάντια στη φτώχεια, στις ανισότητες και τον αποκλεισμό. Η αξιοπρέπεια και η ελευθερία των ανθρώπων είναι στο κέντρο των πράσινων πολιτικών.

Η επιμονή της ακραίας φτώχειας στην κοινωνία αποτελεί παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και αποτελεί ιερό καθήκον μας ως κοινωνία να συνεργαστούμε ώστε να εξαλείψουμε τα συστήματα διακρίσεων που διαιωνίζουν τους κύκλους της φτώχειας. Η επιτάχυνση της παγκόσμιας δράσης για την εξάλειψη της φτώχειας είναι μονόδρομος. Στα “δικά μας”, η κυβέρνηση των δήθεν αρίστων, έχει μείνει μετεξεταστέα στην κοινωνική πολιτική, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στην ενίσχυση των φτωχών οικογενειών και των μικρομεσαίων. Την αποτυχία της περιγράφουν οι τεκμηριωμένες εκθέσεις, τόσο από την Ε.Ε., όσο και από την Ελλάδα. Μοναδική πολιτική απάντηση, είναι το Πράσινο Κίνημα. Για αυτό και οι επόμενες Ευρωεκλογές είναι κρίσιμες.»