Πράσινο Κίνημα: Πρέπει να ξεκινήσουμε μία πράσινη μεταμόρφωση και στην οικονομία

Ο αγώνας μας για ένα νέο βιομηχανικό μοντέλο που μειώνει το οικολογικό μας αποτύπωμα και παρέχει πράσινες θέσεις εργασίας.

Οι βιομηχανίες μεταμορφώνονται γρήγορα και εισέρχονται στην ψηφιακή εποχή. Σε αυτόν τον αιώνα αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις που απαιτούν μια πλήρη αναμόρφωση του οικονομικού μας συστήματος.

Για να καταστήσουμε το μέλλον χωρίς ορυκτά και να προωθήσουμε βιώσιμους τρόπους παραγωγής και μεταφοράς, πρέπει να ξεκινήσουμε μια πράσινη μεταμόρφωση. Μια πράσινη οικονομία θα προσφέρει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας στις βιομηχανίες του μέλλοντος, ενώ παράλληλα θα εξαρτάται λιγότερο από την οικονομική ανάπτυξη. Οι ζωές μας είναι κάτι περισσότερο από το ΑΕΠ.

Δείτε περισσότερα: https://prasinokinima.gr/economy-and-jobs/