Πράσινο Κίνημα: Πιστεύουμε σε ένα μέλλον χωρίς ορυκτά καύσιμα και πυρηνική ενέργεια!

Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί βασική πρόκληση για τον πλανήτη μας αυτόν τον αιώνα. Η συμφωνία των Παρισίων αποτέλεσε επιτυχία στον ορίζοντα στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Τώρα είναι καιρός να πιέσουμε τις κυβερνήσεις μας να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των κοινά συμφωνημένων κλιματικών στόχων. Οι Πράσινοι κατέχουν εφικτές και αξιόπιστες έννοιες και στρατηγικές για τη μετάβαση προς ένα πράσινο μέλλον και έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό σημαντικών δράσεων για την πολιτική για το κλίμα.
Για εμάς, η δράση για το κλίμα δεν είναι μια ωραία προσθήκη σε άλλο περιεχόμενο πολιτικής που να φαίνεται οικολογική όταν θεωρείται χρήσιμη. Αντ’ αυτού, είναι η ίδια η ουσία του πολιτικού μας αγώνα και θα συνεχίσουμε να είμαστε ασυμβίβαστοι με την ανάγκη συγκεκριμένων πολιτικών για το κλίμα.