Το Πράσινο Κίνημα εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή του για τη σημερινή παρουσίαση στο Ευρωκοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς με αυτόν τον τρόπο η Ευρώπη θα γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο, ”περνώντας” στην πραγματική δράση για την Κλιματική Κρίση.
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κλίμα θα αποτυπώνει, για πρώτη φορά, τον στόχο της Κλιματικής Ουδετερότητας της ΕΕ για το 2050.
Αυτό σημαίνει μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και απομάκρυνση από την ατμόσφαιρα του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται, περιορίζοντας σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου μέχρι το 2030 και την εκμηδένιση τους το αργότερο μέχρι το 2050.
Αυτό απαιτεί την επέκταση και σε άλλους τομείς του συστήματος εμπορίας εκπομπών, το οποίο ήδη βοηθά την ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές από τους τομείς της ενέργειας και της βιομηχανίας. Η ανάπτυξη καθαρότερων πηγών ενέργειας και πράσινων τεχνολογιών θα μας δώσει τη δυνατότητα να παράγουμε, να μετακινούμαστε, να καταναλώνουμε και να ζούμε με πιο οικολογικό τρόπο.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια πραγματικά κυκλική οικονομία και να προστατευθεί η βιοποικιλότητα.
Το Πράσινο Κίνημα, πάντα πρωτοπόρο, πηγαίνει ένα βήμα μπροστά και ξεκαθαρίζει πως τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες ή προφάσεις για τη μη υιοθέτησή του και από τη Βουλή των Ελλήνων.
Η απόφαση δεν θα έχει καμία αξία αν η χώρα μας – δεν ευθυγραμμίσει άμεσα την ενεργειακή και κλιματική πολιτική με τις υποδείξεις της επιστήμης.

Κ. Καλογράνης: “Οι αποφάσεις να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες πολιτικές πρακτικές”
Ο Συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος δήλωσε σχετικά: “Μετά το ψήφισμα που έθετε την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης κλιματικής ανάγκης ήρθε σήμερα η απόφαση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
Είναι πλέον πασιφανές σε όλους στην Ευρώπη ότι πρέπει οι αποφάσεις να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες πολιτικές πρακτικές. Εξορύξεις υδρογονανθράκων, διαχείριση απορριμμάτων με φαραωνικά ΣΔΙΤ, αιολικά πάρκα πάνω σε βουνοκορφές, θαλάσσια ρύπανση μέσω πλαστικών και χρήση μεταλλαγμένων είναι πλέον και αντιευρωπαϊκές πολιτικές. Είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο επιτέλους να εναρμονιστεί και η χώρα μας. Το Πράσινο Κίνημα θα συνεχίσει τον αγώνα του στην κατεύθυνση αυτή.”