Πράσινο Κίνημα – ΜΟΔ: Συνεργασία για τα προγράμματα που θα υλοποιήσει το Πράσινο Ίδρυμα

Μία ακόμα σημαντική συνάντηση πραγματοποίησε το Πράσινο Κίνημα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, ο Συμπρόεδρος του κόμματος Κώστας Καλογράνης και ο Πρόεδρος του Πράσινου Ιδρύματος Νίκος Παπαδάκης είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Πρόεδρο της ΜΟΔ Α.Ε. (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) Γιώργο Παπαδημητρίου και να ανταλλάξουν απόψεις σε θέματα τεχνογνωσίας υλοποίησης ευρωπαϊκών πράσινων προγραμμάτων.
Οι τρεις άνδρες συμφώνησαν να ανανεώσουν το ραντεβού τους και στην Αθήνα, όπου θα θέσουν τις βάσεις για στενότερη συνεργασία στο πλαίσιο των Προγραμμάτων που είναι να υλοποιήσει το Πράσινο Ίδρυμα.

Σε δηλώσεις του ο Συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλογράνης ανέφερε: “Ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμη η συζήτηση με τον Πρόεδρο της ΜΟΔ, κ. Παπαδημητρίου, καθώς ηγείται μίας Μονάδας που στηρίζει την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Αποφασίσαμε να συναντηθούμε ξανά στο προσεχές διάστημα ώστε να χαράξουμε έναν οδικό χάρτη συνεργασίας με το Πράσινο ίδρυμα που είναι ο επιστημονικός φορέας πολιτικής τεκμηρίωσης, που έχει σκοπό τη μελέτη, την ανάλυση και τη διάδοση, με κάθε τρόπο, όλων των πτυχών του οικολογικού και πράσινου προβληματισμού και της πολιτικής οικολογίας.”

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Πράσινου Ιδρύματος “Θεόφραστος” Νίκος Παπαδάκης τόνισε μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΜΟΔ: “Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία για τη δρομολόγηση και υλοποίηση παρεμβάσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα και σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει μεγάλο πεδίο συνεργασίας με το Πράσινο Ίδρυμα. Θα έχουμε την ευκαιρία πολύ σύντομα να επαναλάβουμε τη συνάντησή μας με τον κ. Παπαδημητρίου και να θέσουμε τις βάσεις συνεργασίας στα προγράμματα που θα υλοποιήσει το Πράσινο ίδρυμα”.