Πράσινο Κίνημα: Θεσμική συνάντηση στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης

Το Πράσινο Κίνημα πραγματοποίησε θεσμική συνάντηση στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Το κλιμάκιο του Πράσινου Κινήματος αποτελούσαν οι δύο συμπρόεδροι Κώστας Καλογράνης και Ρία Ακρίβου, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Άγγελος Νταβίας, ο περιφερειακός σύμβουλος και αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Νίκος Παπαδάκης και η πρώην βουλευτής Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου.

Τα στελέχη του Πράσινου Κινήματος είχαν ενδελεχή συζήτηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΟΑΝ και έμπειρο αυτοδιοικητικό, κ. Νίκο Χιωτάκη σχετικά με την Ανακύκλωση, την Επανάκτηση και Επαναχρησιμοποίηση. Αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν τα ειδικά συστήματα ανακύκλωσης που “τρέχει” ο Ελληνικός Οργανισμός. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του Πράσινου Κινήματος περιέγραψαν την μοντελοποιημένη πρόταση του κόμματος για την Ανακύκλωση, στην οποία ο ΕΟΑΝ έχει κομβικό ρόλο.

Χαρακτηριστικά, έγινε αναφορά για το πως οι δήμοι θα κάνουν μία συγκεκριμένη μελέτη από όπου προκύπτουν με βάση τα απορρίμματα που στέλνονται, πόσες είναι οι πράσινες αυτοχρηματοδοτούμενες θέσεις εργασίας.

Ο Δήμος ζητά από το κράτος (ΕΟΑΝ) την υλικοτεχνική υποδομή, την οποία θα παραχωρήσει στο σχήμα που θα εργαστεί για την ανακύκλωση.

Δημιουργούνται ανάλογα με την μελέτη, πολλές Γωνιές Ανακύκλωσης στις οποίες μπορεί ο πολίτης να πηγαίνει τα ανακυκλώσιμα υλικά του και να λαμβάνει χρήματα (ή πόντους που θα αντιστοιχούν σε χρήματα). Οι Γωνιές Ανακύκλωσης είναι πεντακάθαροι χώροι, που έχουν τουλάχιστον 10 διαφορετικές ροές (δηλ. μεγάλους κάδους) ανακυκλωμένων προϊόντων. Δεν απαιτούν μεγάλους χώρους και μπορεί να είναι σε σημεία που πηγαίνει συχνά ο πολίτης για να μπορεί να εξυπηρετηθεί.

Θα θεσπιστεί η κάρτα ανακύκλωσης, στην οποία θα πιστώνονται τα χρήματα (ή οι πόντοι) και θα διασυνδεθεί με τοπικές παροχές.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο τεχνοκρατικά επεξεργασμένο πρόγραμμα από το οποίο προκύπτουν πανελλαδικά 10.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι αυτοχρηματοδοτούμενες.

Ακόμα το Πράσινο Κίνημα κατέθεσε τις εξής δύο προτάσεις. Πρώτον, να ξεκινήσει μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης ευαισθητοποίησης των πολιτών για την Ανακύκλωση, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το τέλος χρήσης στις πλαστικές σακούλες. Και δεύτερον, από το ίδιο ταμείο, να προβλεφθεί ότι το 5% θα κατευθυνθεί στην πρόσληψη προσωπικού για να επανδρωθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί των όρων Ανακύκλωσης.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος και επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα του κόμματος Κώστας Καλογράνης, δήλωσε: “Το Πράσινο Κίνημα στηρίζει την Ανακύκλωση η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής μας. Είμαστε υπέρ της ανακύκλωσης στην πηγή, της επανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης στη διαχείριση των απορριμμάτων, με βάση την φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας. Μέσα από τη Βουλή, μετά τις εκλογές, θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε το σχέδιο μας, που είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο και τεχνοκρατικά επεξεργασμένο.”

Go Green με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ

Παίρνουμε Θέση — Η Πολιτική στην Πράξη