Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Το Πράσινο Κίνημα έχει προτείνει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Υγεία

 

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας το Πράσινο Κίνημα επισημαίνει ότι στο πρόγραμμα του κάνει λόγο για ένα Δημόσιο, Δωρεάν και Υψηλής ποιότητας Σύστημα Υγείας, κάνοντας τις απαραίτητες προσλήψεις, προσφέροντας αξιοπρεπείς όρους εργασίας και επιστημονικής εξέλιξης στο υγειονομικό προσωπικό και δίνοντας έμφαση στις νέες τεχνολογίες.
Για το Πράσινο Κίνημα η Υγεία εντάσσεται στα Κοινά Αγαθά και πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες.
Η διεύρυνση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην υγεία δεν αποτέλεσε και δεν αποτελεί, ούτε και σήμερα, σημείο αναφοράς στον προβληματισμό της πολιτικής υγείας που ακολουθείται.

Το Πράσινο Κίνημα προτείνει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Υγεία στην Ελλάδα με τις εξής παραμέτρους:
1. Οι δημόσιες δαπάνες υγείας πρέπει να αποτελούν το 7% του ΑΕΠ του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα:
1Α. 5 δις για αμοιβές προσωπικού (από 2 δις που είναι σήμερα).
1Β, 3,5 δις για φάρμακα χωρίς καμία συμμετοχή ασθενούς.
1Γ, 3,5 δις για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη.
1Δ, 2,5 δις για παροχές του ΕΟΠΥΥ για να καλυφθούν και άλλες ανάγκες που σήμερα δεν καλύπτονται.

Επενδύουμε στο Ανθρώπινο Δυναμικό των Ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων με τις εξής πολιτικές:
Μαζική πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με διετείς συμβάσεις.
Ανανέωση με συμβάσεις αορίστου χρόνου όλων των συμβάσεων που έληξαν μετά τον Ιούλιο του 2019 και που λήγουν από επικουρικό προσωπικό, από τα προγράμματα ΟΑΕΔ (αυτό των 4000 και αυτό των 5500 νέων επιστημόνων).
Πρόσληψη επικουρικών γιατρών, όσων και όπου χρειαστούν με ταυτόχρονη ανανέωση της θητείας όλων όσων έχει λήξει ή λήγει η σύμβαση τους.
Με διαδικασίες fast-truck οι προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, σε μόνιμες και αξιόμισθες θέσεις, για να καλυφθούν οι ανάγκες στα ΥΠΟ στελεχωμένα νοσοκομεία της Χώρας.
Διατήρηση των 6.500 υγειονομικών που αρνούνται τον εμβολιασμό και αξιοποίηση τους σε άλλες υπηρεσίες, που δεν έχουν σχέση με εξυπηρέτηση πολιτών. Η τιμωρία, με τον αποκλεισμό από την εργασία τους, δεν προσθέτει στην εθνική ομοψυχία που είναι απαραίτητη ως προμετωπίδα σε αυτό τον αγώνα.
Κίνητρα για τον επαναπατρισμό, των επιστημόνων που έφυγαν από την Ελλάδα, την περίοδο της κρίσης.
Επαναλειτουργούμε όλα τα νοσοκομεία που έκλεισαν η παροπλίστηκαν.
Ενισχύουμε την Πρωτοβάθμια Υγεία, στελεχώνοντας άρτια της Δομές της Περιφέρειας.
Μία από τις πολιτικές μας στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι το «Εθνικό Πρόγραμμα Φυσικής Αποκατάστασης» που αφορά όλους τους συμπολίτες μας που έχουν κινητικά προβλήματα, προερχόμενα είτε εκ γενετής, είτε από αυτοάνοσα νοσήματα, είτε από τροχαία, είτε από εγκεφαλικά, κ.τ.λ. Αναβαθμίζουμε την Φυσική Αποκατάσταση στη χώρα, με αποκεντρωμένες δομές , σωστά εξοπλισμένες και στελεχωμένες. Αποδίδουμε στους φυσικοθεραπευτές και τους εργοθεραπευτές το ρόλο που τους αξίζει Χαράζουμε συγκεκριμένες πολιτικές και χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, περισσότερο στην αποκατάσταση.
Υποστηρίζουμε την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Ανακουφιστικής Φροντίδας για τους καρκινοπαθείς που είναι στο τελευταίο στάδιο. Επίσης τη λειτουργία δομών στέγασης για τους άστεγους καρκινοπαθείς.

Η Συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Ρία Ακρίβου έκανε την εξής δήλωση: «Η 7η Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα Υγείας είναι μία καλή αφορμή για να υπενθυμίσουμε ότι ήρθε η ώρα να θωρακιστούμε με ένα ισχυρό σύστημα υγείας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις μελλοντικές καταστάσεις. Και όπως αποδείχτηκε, μόνο ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας μπορεί να ανταπεξέλθει.

Για εμάς στο Πράσινο Κίνημα που η Υγεία αποτελεί Κοινό Αγαθό. Στα κοινά αγαθά, όπως είναι το νερό, ο καθαρός αέρας, η τροφή, το φυσικό περιβάλλον, η προσβασιμότητα στη θάλασσα, έχουν δικαίωμα όλοι οι πολίτες. Το Πράσινο Κίνημα εγκαίρως είχε επισημάνει ότι και η προσβασιμότητα στην υγεία πρέπει να αναχθεί σε κοινό αγαθό και η περιπέτεια της πανδημίας μας επιβεβαίωσε πλήρως. Τα κοινά αγαθά δεν μπορεί να έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα. Τώρα περισσότερο από ποτέ είναι η ώρα για ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για την Υγεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε.».