Η Αττική απέκτησε ένα υπερσύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και κρίσεων, δήλωσε ο επικεφαλής της παράταξης «Αττική Πράσινη Περιφέρεια»

Ο Νίκος Παπαδάκης στα εγκαίνια του υπερσύγχρονου Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας

 

Στα εγκαίνια του υπερσύγχρονου Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής παραβρέθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος, υπεύθυνος για θέματα Περιβάλλοντος και επικεφαλής της παράταξης «Αττική Πράσινη Περιφέρεια», κ. Νίκος Παπαδάκης.

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική εξέλιξη, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της πρόληψης και έγκαιρης προετοιμασίας της Αττικής στον τομέα της αντιμετώπισης των έκτακτων καιρικών. Το Κέντρο εγκαινιάστηκε από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και τον Υφ. Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Ε. Τουρνά, παρουσία Δημάρχων, Αντιπεριφερειαρχών, Περιφερειακών Συμβούλων, μελών των Σωμάτων Ασφαλείας και εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, αλλά και πλήθους κόσμου.

Το έργο του Κέντρου

Αυτή η προηγμένη τεχνολογική εγκατάσταση με άξονα το τρίπτυχο πρόληψη / ετοιμότητα-προετοιμασία / ανθεκτικότητα, λειτουργεί ως Κέντρο για τη στρατηγική λήψη αποφάσεων και τον συντονισμό πόρων, επιτρέποντας τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την αποτελεσματική διαχείριση έκτακτων αναγκών έναντι φυσικών και λοιπών κίνδυνων σε ολόκληρη τη χωρική επικράτεια της Περιφέρειας Αττικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί έναν δυναμικό, ζωντανό και διαρκώς εξελισσόμενο οργανισμό, οποίος έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει συνεχώς, πρότυπες τεχνολογίες αιχμής, νέα επιστημονική γνώση και σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές.

Το Κέντρο αυτό αποτελεί μεταξύ άλλων, έναν δυναμικό κόμβο πληροφόρησης και εφαρμογής της νέας παραγόμενης επιστημονικής γνώσης, ξεπερνώντας τα στατικά όρια της απλής διαχείρισης και της αποτύπωσης των καταστροφών. Στις δυνατότητες του συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης βασισμένα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, υπερσύγχρονες κάμερες, ειδικοί αισθητήρες και δυναμικοί χάρτες πολλαπλής πληροφόρησης, αποτελώντας έτσι ένα από τα πιο πλήρη και σύγχρονα Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, όχι μόνο πανελλαδικά αλλά και πανευρωπαϊκά. Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής, από τον Μάρτιο του 2021 έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση, με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), για την εκπόνηση έρευνας με τίτλο «Εκτίμηση κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας στην Περιφέρεια Αττικής».

Ο σκοπός της σύμβασης είναι η κατάρτιση εκθέσεων για τον κίνδυνο πλημμύρας, πυρκαγιάς και σεισμού σε επιλεγμένες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, η δημιουργία κατάλληλου γεωπληροφοριακού διαδικτυακού συστήματος και η οργάνωση των παραγομένων πληροφοριών στο εν λόγω σύστημα. Επιπλέον, στοχεύει στην ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκομένων στην Πολιτική Προστασία οργάνων, υπηρεσιών και φορέων καθώς και στην απρόσκοπτη πρόσβαση τους στην παραγόμενη επιστημονική γνώση, τις πληροφορίες και τα παραδοτέα του έργου.\

Επιπρόσθετα η Περιφέρεια με την αυτοτελή διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας συμμετέχει ενεργά σε δύο ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τα οποία αναπτύσσουν ιδιαίτερα πρωτοποριακά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης (MR-IEWS) βασισμένα στην εκτίμηση πολλαπλής διακινδύνευσης συνδυάζοντας τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία μετασχηματίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε σε έκτακτες καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των καιρικών, κλιματικών και γεωφυσικών φαινομένων.

Τα αποτελέσματα και η παραγόμενη γνώση της έρευνας, που προκύπτουν από την υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων αξιοποιούνται ήδη από τις αρχές και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας ενώ παράλληλα ενσωματώνονται διαρκώς στο πληροφοριακό σύστημα του νέου Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.

Ν. Παπαδάκης: «Όπλο κατά της κλιματικής κρίσης»

Σε δήλωσή του ο επικεφαλής της παράταξης «Αττική Πράσινη Περιφέρεια» ανέφερε: «Είναι μία σπουδαία  παρακαταθήκη της Περιφέρειας και «όπλο» έναντι της κλιματικής κρίσης. Είναι μία υπερσύγχρονη Δομή που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι η απάντησή στις σύγχρονες προκλήσεις και ένα βήμα προς τη δημιουργία ενός ασφαλούς και βιώσιμου περιβάλλοντος για όλους τους πολίτες της Αττικής.»