Γράφει ο Περιφερειακός Σύμβουλος, επικεφαλής της Παράταξης “Αττική Πράσινη Περιφέρεια” και Αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ
Ο Νίκος Παπαδάκης για την Ψηφιακή Οικονομία

Στην αυγή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης (ψηφιοποίηση / blockchain, αυτοματοποίηση, 3D printing, τεχνητή νοημοσύνη, νανοτεχνολογία, νέα συστήματα μεταφορών), η τεχνολογία του blockchain αναμένεται να αλλάξει το status quo όχι μόνο στον κλάδο των χρηματοοικονομικών, αλλά πιθανότατα θα “διαταράξει” τις περισσότερες βιομηχανίες. Αναλυτές εκτιμούν ότι θα καταστήσει τους οργανισμούς που χρησιμοποιούν blockchain δημοκρατικούς, αποκεντρωμένους και αποτελεσματικούς, παρέχοντας έναν τρόπο καταγραφής και μεταφοράς δεδομένων που θα είναι ασφαλής και ελεγχόμενος.

Τι είναι λοιπόν το Blockchain;
Η τεχνολογία blockchain δημιουργήθηκε το 2008 από τον Satoshi Nakamoto για την παρακολούθηση των συναλλαγών του bitcoin, του πρώτου παγκόσμιου ανοιχτού κώδικα νομίσματος που είναι τόσο αποκεντρωμένο (δεν ελέγχεται από κάποιο οργανισμό) όσο και ψηφιακό, γνωστό και ως κρυπτοσυχνότητα. Στην πραγματικότητα όμως η τεχνολογία blockchain είναι πολλά περισσότερα.
Είναι βασικά ένα συνεχώς ενημερωμένο δημόσιο μητρώο/κατάστιχο (ledger) του ποιος κατέχει τι (assets) και ποιος συναλλάσσεται τι (transactions). Eίναι μια αποκεντρωμένη βάση δεδομένων που αποθηκεύει ένα μητρώο από assets και από συναλλαγές μέσω ενός ομότιμου (peer-to peer) δικτύου. Οι συναλλαγές είναι ασφαλείς μέσω κρυπτογράφησης. Με την πάροδο του χρόνου το ιστορικό συναλλαγών κλειδώνεται σε ένα block δεδομένων (ομάδα) που στη συνέχεια συνδέεται κρυπτογραφικά με προηγούμενα block δημιουργώντας έτσι μια αλυσίδα καταχωρήσεων (block-chain).
Αυτό δημιουργεί μια καταγραφή όλων των συναλλαγών στο δίκτυο, που αναπαράγεται σε κάθε υπολογιστή που χρησιμοποιεί αυτό το δίκτυο. Είναι κάτι σαν το Wikipedia, είναι αδύνατον να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις δεδομένα χωρίς να εντοπιστείς από άλλους χρήστες. Είναι λοιπόν μια ανοικτή υποδομή για την αποθήκευση κάθε είδους ψηφιακών και υλικών περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και προσωπικών δεδομένων.
Μερικές από τις βιομηχανίες που το blockchain θα επηρεάσει είναι οι παρακάτω:

Τράπεζες/ Χρηματοοικονομικά
Θα χρησιμοποιηθεί για να παρέχει πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στον τρίτο κόσμο, προσφέροντας ελαχιστοποίηση του χρόνου και του κόστους διακανονισμού, και των cross-border πληρωμών..
Ασφάλιση
Η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά βασίζεται στη διαχείριση εμπιστοσύνης, οπότε το blockchain μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση πολλών τύπων δεδομένων σε ασφαλιστικά συμβόλαια, όπως η ταυτότητα του ασφαλισμένου.

Κυβέρνηση
Η εφαρμογή συστημάτων βασισμένων σε blockchain μπορεί να μειώσει σημαντικά τη γραφειοκρατία και να αυξήσει την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των κυβερνητικών πράξεων. Το Ντουμπάι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αφού έχει θέσει την πλειοψηφία των κυβερνητικών του εγγράφων στο blockchain.

Ψηφοφορία
Η τεχνολογία blockchain μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή ψηφοφόρων, την εξακρίβωση ταυτότητας και την ηλεκτρονική καταμέτρηση των ψήφων για να διασφαλιστεί ότι υπολογίζονται μόνο οι νόμιμες ψήφοι.
Democracy Earth και Follow My Vote αποσκοπούν στην δημιουργία πιο δίκαιων και δημοκρατικών ηλεκτρονικών συστήματων ψηφοφορίας βασισμένα σε blockchain.

Λιανική πώληση
Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες λιανικής που βασίζονται σε blockchain συνδέουν αγοραστές και πωλητές χωρίς μεσάζοντα και συναφή τέλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εμπιστοσύνη προέρχεται από τα smart contract systems, την ασφάλεια των ανταλλαγών και τα ενσωματωμένα συστήματα διαχείρισης διαδικτυακής φήμης..

Real Estate
Ορισμένα από τα θέματα αγοράς και πώλησης ακινήτων είναι η γραφειοκρατία, η έλλειψη διαφάνειας, η απάτη και τα λάθη στα δημόσια αρχεία. Έτσι η χρήση τεχνολογίας blockchain μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση, στην επαλήθευση της ιδιοκτησίας, στην εξασφάλιση της ακρίβειας των εγγράφων και στη μεταβίβαση των πράξεων ιδιοκτησίας. Η Ubitquity είναι μια πλατφόρμα για την τήρηση αρχείων ακινήτων στο blockchain.
Τέλος, μερικοί άλλοι οργανισμοί που το blockchain θα επηρεάσει θετικά – καθιστώντας τους αποκεντρωμένους και ελεγχόμενους – αφορούν την διαχείριση ενέργειας, την κυβερνοασφάλεια, την διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού, το cloud storage, τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας, την υγειονομική περίθαλψη, το crowdfunding και το φιλανθρωπικό έργο.