Ολιστική πρόταση του Πράσινου Κινήματος για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της χώρας

Είμαστε ξεκάθαρα υπέρ της διάσωσης των παραδοσιακών σπόρων που είναι η βάση για τη βιολογική και την αειφόρο γεωργία. Παράλληλα είμαστε ξεκάθαρα κατά των υβριδίων, γενετικώς τροποποιημένων προϊόντων. Προχωράμε στις εξής πολιτικές:

– Απαγορεύουμε κάθε καλλιέργεια γενετικώς τροποποιημένων προϊόντων στην Ελλάδα,

– Βάζουμε διπλάσια φορολόγηση σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα σε κάθε γενετικώς τροποποιημένο προϊόν.

– Θεσμοθετούμε την ευδιάκριτη σήμανση στις συσκευασίες, για να ξέρει ο καταναλωτής τι αγοράζει.

– Δημιουργούμε την Τράπεζα Παραδοσιακών Σπόρων. Σώζουμε έτσι τις εθνικές παραδοσιακές βιολογικές ποικιλίες.

– Ενισχύουμε χρηματοδοτικά, όλους τους συλλόγους που ασχολούνται με τη διάσωση και δωρεάν διάθεση των παραδοσιακών σπόρων.

Είμαστε υπέρ της αναζωογόνησης της υπαίθρου με οικολογικό προσανατολισμό, ιδιαίτερα στις νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές που αποτελούν τα 2/3 της χώρας μας και σήμερα είναι σχεδόν πλήρως εγκαταλειμμένες. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στο πλαίσιο αυτό, εμείς θέλουμε η Ελλάδα να είναι ένα μεγάλο βιολογικό περιβόλι. Να δώσουμε έμφαση στα ποιοτικά μας χαρακτηριστικά και όχι στα ποσοτικά, που εξάλλου είναι δύσκολο να ανταγωνιστούμε άλλες πολύ μεγαλύτερες χώρες, στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Εκπονούμε επιπλέον Φορολογικά και οικονομικά κριτήρια ελάφρυνσης σε συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών αποκλειστικά βιολογικών παραγόμενων προϊόντων για βάθος τουλάχιστον 12ετίας.

Προχωράμε στην ενίσχυση του παραγωγικού κόστους με το ήμισυ του κόστους στο ΦΠΑ των εμπλεκόμενων αγροτών. Δηλαδή όσοι ασχολούνται με τη βιολογική γεωργία, θα πληρώνουν το μισό ΦΠΑ. Και το πάμε και ακόμα παρακάτω. Εμπλεκόμενοι αγρότες σε επίπεδα κοινοτήτων, δηλαδή αν ολόκληρη η γεωργική επιφάνεια μιας κοινότητας εντάσσεται σε καθολικό καθεστώς βιολογικής γεωργίας, την ονομάζουμε ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΒΖΩ (δηλαδή Ειδικής Βιολογικής Ζώνης) και το ΦΠΑ το μειώνουμε στο 1/3 της τιμής του ΦΠΑ. Με αυτή την πρόταση έχουμε οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα. Προστασία βιοποικιλότητας, εκμηδενισμός επιμόλυνσης των καλλιεργειών, βελτίωση του κόστους διακίνησης και πιστοποίησης. Δυναμική και ουσιαστική παρέμβαση στις αγορές του εξωτερικού. Συνέπεια και ευελιξία στις απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ

Go Green… για τη ζωή μας