Οι νέες τεχνολογίες στην εξυπηρέτηση των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Οι δυσκολίες στην εκτέλεση λειτουργικών δεξιοτήτων που προκύπτουν από κάποια μόνιμη ή προσωρινή αναπηρία, ή από την έκπτωση των λειτουργιών όπως η όραση, η ακοή, η κίνηση με την πάροδο του χρόνου στους ηλικιωμένους, έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του επιπέδου ανεξαρτησίας τους, τον περιορισμό της δυνατότητας συμμετοχής σε δραστηριότητες στην κοινότητα και κατά συνέπεια την εξάρτηση από τρίτους και την απομόνωση.
Από την άλλη μεριά, αρκετές φορές συναντάμε άτομα δραστήρια, με δίψα για τη ζωή και για συμμετοχή στα κοινά που αν και κατάφεραν να ξεπεράσουν τις όποιες δυσκολίες από τα παραπάνω προβλήματα, οι δυσκολίες που συναντούν στο έμψυχο, αλλά κυρίως άψυχο περιβάλλον, μπορεί να τους οδηγήσουν πάλι στον περιορισμό της ανεξαρτησίας και στην απομόνωση. Παράμετροι όπως ο φωτισμός, οι ήχοι και η θερμοκρασία, πέραν του περιβάλλοντος, καθώς και οι εκάστοτε κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράμετροι, έχουν μεγάλο μερίδιο στην ανεξάρτητη ή όχι διαβίωση.
Η σύγχρονη ανάπτυξη της τεχνολογίας προσφέρει λύσεις σε πολλαπλά επίπεδα, μειώνοντας τους περιορισμούς, διευκολύνοντας την λειτουργικότητα, προσφέροντας άμεση αποκατάσταση στο δυνατό επίπεδο και μειώνοντας τον κίνδυνο απομόνωσης και κατάθλιψης. Ανάλογα με την χρήση της μπορεί να χαρακτηριστεί ως διορθωτική, υποστηρικτική, αποκαταστασιακή και εργασιακή
Η αξιολόγηση και η εφαρμογή της αρμόζουσας τεχνολογίας, είναι μια Ομαδική προσέγγιση και προϋποθέτει την εμπλοκή του ατόμου, τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, την οικογένεια και τους φροντιστές του ατόμου
Μερικά παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι
• Σύγχρονα συστήματα που ενισχύουν την διαδραστικότητα και κάνουν την άσκηση σε αισθητηριακό, κινητικό και γνωσιακό τομέα πιο ευχάριστη και ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή του ατόμου
• Ειδικά συστήματα που ενισχύουν την επικοινωνία έτσι ώστε να δημιουργείται ένας κατανοητός τρόπος επικοινωνίας  με το περιβάλλον άμεσος, λειτουργικός και που θα μειώσει τον κίνδυνο απομόνωσης και κατάθλιψης
• Προσαρμογές στο περιβάλλον και εφαρμογές αντίστοιχες με το έξυπνο σπίτι για τη διευκόλυνση της αυτονομίας και της ασφάλειας και χρήση των κατάλληλων βοηθημάτων και προσαρμογών όπου όταν και για όσο απαιτείται
• Ειδικά συστήματα για την μεταφορά και την μετακίνση
• Ειδικά προγράμματα και βοηθήματα για τη διευκόλυνση της εκπαίδευσης και της εργασία και άλλα.
Η ανάπτυξη της αντίστοιχης τεχνολογίας διέπεται από τους γενικούς κανόνες της αγοράς αυτής της προσφοράς και της ζήτησης, οπότε κρίνεται η αναγκαία η ενημέρωση και από κοινού δράσεις για την ενσωμάτωση αυτών στις καθημερινές δραστηριότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες μέσα και έξω από το σπίτι.