Οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Ψυχική Υγεία

H ανθρώπινη υγεία επηρεάζεται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί απλά μια απειλή, αλλά μια καταστροφική πραγματικότητα, με ασαφείς και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει αναφερθεί στις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου -οι λιγότερο γνωστές είναι οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Η ψυχική υγεία δεν αφορά αποκλειστικά τις ψυχικές διαταραχές, αλλά και την ψυχική και συναισθηματική ανθεκτικότητα, καθώς και την ψυχοκοινωνική ευεξία. Η ψυχοκοινωνική ευημερία αφορά στην αλληλεπίδραση των κοινωνικών και ψυχολογικών συνθηκών, που «χτίζουν» σταδιακά και την ανθρώπινη ευημερία.

Η Κλινική Ψυχολόγος και Αναλύτρια Εφαρμοσμένης Συμπεριφοράς, και υποψήφια ευρωβουλευτής του Πράσινου Κινήματος Έλσα Μπάρδα, καταγράφει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στην ψυχική υγεία των ανθρώπων, ενώ εντοπίζει και το πρόβλημα της «κλιματικής αδικίας»
Διαβάστε το ενδιαφέρον άρθρο εδώ