Εκπρόσωπος της ΕΝ.Π.Ε. στο ΠΕΠ Αττικής, εξελέγη ο επικεφαλής της παράταξης “Αττική Πράσινη Περιφέρεια”
Ν. Παπαδάκης: Το πιο “πράσινο” ΕΣΠΑ για την Αττική

Μία ακόμη σημαντική εκλογή πέτυχε ο επικεφαλής της παράταξης “Αττική Πράσινη Περιφέρεια”, κ. Νίκος Παπαδάκης, καθώς μετά την εκλογή του στην Αντιπροεδρία του ΕΔΣΝΑ, εξελέγη και από το ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ως εκπρόσωπος της ΕΝ.Π.Ε. στο ΠΕΠ Αττικής.
Αυτή η επιλογή του ΔΣ της ΕΝ.Π.Ε. μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς το νέο ΕΣΠΑ έχει “πράσινο” χρώμα αφού δίνει προτεραιότητα στην Πράσινη Μετάβαση της Περιφέρειας Αττικής.
Μάλιστα, ο “πράσινος” Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής συμμετείχε στη συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2021-2027, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη.


Στη συνεδρίαση τονίστηκε η βούληση της διοίκησης να συνεχίσει να αξιοποιεί μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους προκειμένου να διασφαλίσει ότι και τα επόμενα χρόνια, η Περιφέρεια Αττικής θα εξακολουθεί να έχει ισχυρό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος Δ. Δρόσης και στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας ανέπτυξαν τους βασικούς άξονες του νέου Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 και εξειδίκευσαν τους στόχους, τους προϋπολογισμούς, τους δείκτες και τις νέες δράσεις ανά τομέα πολιτικής.
Στην Αττική βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής 2.000 νέων έργων υποδομής και κοινωνικών παρεμβάσεων, προϋπολογισμού 2 δις ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ.

Ο επικεφαλής της παράταξης “Αττική Πράσινη Περιφέρεια” Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Νίκος Παπαδάκης, δήλωσε σχετικά: “Το νέο Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027 βασίζεται στο τρίπτυχο Ανάπτυξη – Καινοτομία – Ποιότητα Ζωής, με στόχο κάθε μέρα που περνά να αλλάζουμε την Αττική στη κατεύθυνση της πιο πράσινης, της πιο καινοτόμου, της πιο ανθρώπινης Περιφέρειας της χώρας μας. Με το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027, το οποίο έχει αυξημένο προϋπολογισμό κατά 54% αγγίζοντας τα 1.6 δις ευρώ,ανοίγει μια νέα σελίδα για την Αττική, με τους βασικούς πυλώνες χρηματοδότησης να είναι:
• 200 εκ. ευρώ για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας
• 330 εκ. ευρώ για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή
• 130 εκ. ευρώ για Βιώσιμα και «έξυπνα» μεταφορικά δίκτυα και για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας
• 650 εκ. ευρώ για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής, τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και για την κατασκευή υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας
• 290 εκ. ευρώ για την υλοποίηση σχεδίων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων.
Η Αττική Αλλάζει.”