Ιστορική απόφαση της ΕΕ: Εγκρίθηκε ο πρώτος στο είδος του νόμος- κανονισμός για την Αποκατάσταση της Φύσης

 

– Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ Ελληνικό κόμμα που είχε στην προεκλογική του ατζέντα για τις Ευρωεκλογές, μάλιστα σε περίοπτη θέση, το σχετικό θέμα

Το Πράσινο Κίνημα χαιρετίζει την ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να εγκρίνει τον πρώτο στο είδος του – κανονισμό για την αποκατάσταση της φύσης (Nature Restoration Law). Ο νόμος αυτός αποσκοπεί στη θέσπιση μέτρων για την αποκατάσταση τουλάχιστον του 20% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ έως το 2030 και όλων των οικοσυστημάτων που χρήζουν αποκατάστασης έως το 2050.
Το Πράσινο Κίνημα είναι το μοναδικό Ελληνικό κόμμα που είχε στην προεκλογική του ατζέντα για τις Ευρωεκλογές, μάλιστα σε περίοπτη θέση, το σχετικό θέμα.
Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί το τελευταίο βήμα της Πράσινης Συμφωνίας και πέρασε με οριακή πλειοψηφία 20 χωρών που εκπροσωπούν το 66,07% του πληθυσμού της ΕΕ. Το όριο για την έγκριση με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο είναι 65%.
Καταλυτικός ήταν ο ρόλος της “Πράσινης” υπουργού Περιβάλλοντος της Αυστρίας Leonore Gewessler που παρενέβη την τελευταία στιγμή, αναθεωρώντας την προηγούμενη στάση της χώρας της, παρόλο τη συμμετοχή της στην κυβέρνηση συνασπισμού της Αυστρίας που αντιτίθεται στη ψήφιση.
Ο νόμος αυτός, που χαρακτηρίζεται ως τεράστια νίκη για τη φύση της Ευρώπης και τους πολίτες, αποσκοπεί στη θέσπιση μέτρων για την αποκατάσταση τουλάχιστον του 20% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ έως το 2030 και όλων των οικοσυστημάτων που χρήζουν αποκατάστασης έως το 2050.
Ο κανονισμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα χερσαίων, παράκτιων και γλυκών υδάτων, δασικών, γεωργικών και αστικών οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων υγροτόπων, λιβαδιών, δασών, ποταμών και λιμνών, καθώς και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς και των σπογγωδών και κοραλλιογενών κοιτώνων.
Μέχρι το 2030, τα κράτη μέλη θα δίνουν προτεραιότητα στις περιοχές Natura 2000 κατά την εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης.
Στους οικοτόπους που θεωρούνται ότι βρίσκονται σε κακή κατάσταση, όπως αναφέρονται στον κανονισμό, τα κράτη μέλη θα λάβουν μέτρα αποκατάστασης:
– τουλάχιστον 30% έως το 2030
– τουλάχιστον 60% έως το 2040
– τουλάχιστον 90% έως το 2050
Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι οι περιοχές αυτές δεν θα επιδεινωθούν μετά την αποκατάστασή τους.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα κράτη μέλη πρέπει να σχεδιάζουν εκ των προτέρων και να υποβάλλουν στην Επιτροπή εθνικά σχέδια αποκατάστασης, τα οποία θα δείχνουν πώς θα επιτύχουν τους στόχους.
Πρέπει επίσης να παρακολουθούν και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την πρόοδό τους, με βάση δείκτες βιοποικιλότητας σε επίπεδο ΕΕ.
Τα κράτη μέλη θα θέσουν σε εφαρμογή μέτρα με στόχο την αποκατάσταση των αποξηραμένων τυρφώνων και θα συμβάλουν στη φύτευση τουλάχιστον τριών δισεκατομμυρίων επιπλέον δέντρων έως το 2030 σε επίπεδο ΕΕ.
Επιπλέον, προκειμένου να μετατραπούν τουλάχιστον 25.000 χιλιόμετρα ποταμών σε ποτάμια ελεύθερης ροής έως το 2030, τα κράτη μέλη θα λάβουν μέτρα για την άρση των ανθρωπογενών εμποδίων στη συνδεσιμότητα των επιφανειακών υδάτων.
Ο νόμος θα τεθεί άμεσα σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Μέχρι το 2033, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την εφαρμογή του κανονισμού και τις επιπτώσεις του στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της δασοκομίας, καθώς και τις ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του.

Ο Συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλογράνης δήλωσε σχετικά: “Το Πράσινο Κίνημα χαιρετίζει με μεγάλη ικανοποίηση την εξέλιξη αυτή. Άλλωστε, το Πράσινο Κίνημα είναι το μοναδικό Ελληνικό κόμμα που είχε στην προεκλογική του ατζέντα για τις Ευρωεκλογές τη θέσπιση μέτρων για την αποκατάσταση χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών και όλων των οικοσυστημάτων που χρήζουν αποκατάστασης αποδεικνύοντας ακόμα μία φορά, πως είναι το μοναδικό κόμμα της χώρας μας που κατέχει την πράσινη ατζέντα και έχει το ανάλογο πρόγραμμα.”