Στο αυτοδιοικητικό εργαστήριο συμμετείχε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής και αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Νίκος Παπαδάκης, εκπροσωπώντας το Πράσινο Κίνημα

Η Πράσινη Μετάβαση μέσα από την Αυτοδιοίκηση

  • Πώς μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να επιτύχουν την πράσινη μετάβαση σε πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά;

Σε ειδικό εργαστήριο, για το πως μπορούν οι αυτοδιοικητικοί να επιτύχουν την πράσινη μετάβαση, συμμετείχε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής και αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Νίκος Παπαδάκης, εκπροσωπώντας το Πράσινο Κίνημα, στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος. Το εργαστήριο, συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο Τοπικών Συμβούλων του EGP και τους Πράσινους στην Επιτροπή των Περιφερειών

Οι Πράσινοι τοπικοί έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν την πράσινη μετάβαση στις εκλογικές τους περιφέρειες, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο, ιδίως όταν η ομάδα τους είναι μειοψηφία και αντιπολίτευση. Αυτό το εργαστήριο κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε συγκεκριμένα θεματικά θέματα καθώς και σε επιχειρησιακά και στρατηγικά ζητήματα. Αυτή η συνεδρία παρείχε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μοιραστούν ενεργά και να μάθουν ο ένας από τον άλλον. Συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

Ενέργεια: Έγινε αναφορά πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην κάθε εκλογική περιφέρεια

Βιώσιμη Κινητικότητα: Συζητήθηκε πώς μπορούμε να αυξήσουμε το ποδήλατο, το περπάτημα και τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην εκλογική μας περιφέρεια.

Κυκλική οικονομία: Αναλύθηκε πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε για την κυκλική οικονομία και να εισαγάγουμε μέτρα για τη μείωση των απορριμμάτων, την αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων και υλικών.

Πράσινη μετάβαση: Αναφέρθηκαν πολλά θέματα που είναι σχετικά με την πράσινη μετάβαση σε διάφορες διοικητικές περιφέρειες.

Συμμετοχή πολιτών και συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις: Συζητήθηκαν οι δυνατότητες, να προσεγγίσουμε όλους τους πολίτες και να τους κινητοποιήσουμε με θετικό τρόπο και πώς μπορούμε να κάνουμε τις τοπικές επιχειρήσεις να υποστηρίξουν την πράσινη μετάβαση.

Ειδικές προκλήσεις για συγκεκριμένες περιοχές: Έγινε ειδική αναφορά για συγκεκριμένα εδαφικά στοιχεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και προσεγγίσεις, όπως αγροτικές περιοχές, απομακρυσμένες περιοχές, παραμεθόριες περιοχές, κ.λπ., και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Χρηματοδότηση: Αναλύθηκαν τρόποι για να χρηματοδοτηθεί η πράσινη μετάβαση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

Μετά το εργαστήριο, ο εκπρόσωπος του Πράσινου Κινήματος Νίκος Παπαδάκης έκανε την εξής δήλωση: «Η Πράσινη Μετάβαση, οφείλει να περάσει και μέσα από την αυτοδιοίκηση, που είναι ο εγγύτερος θεσμός στον πολίτη. Εμείς οι «πράσινοι» αυτοδιοικητικοί θα εργαστούμε στην κατεύθυνση αυτή».