Την ΣΜΠΕ του Σχεδίου Προστασίας Ορεινού Όγκου Υμηττού ενέκρινε το ΠΕΣΥ μετά από εισήγηση του επικεφαλής της «Αττική Πράσινη Περιφέρεια», εντεταλμένου συμβούλου Περιβάλλοντος Ν. Παπαδάκη

    Απαραίτητο στοιχείο του Σχεδίου Προστασίας Ορεινού Όγκου Υμηττού θα πρέπει να είναι το ξεκάθαρο μήνυμα της ανακοπής της επέκτασης της οικιστικής δραστηριότητας από ιδιώτες και αυτοδιοίκηση εντός προστατευόμενων περιοχών, υπογράμμισε στην εισήγησή του για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), ο εντεταλμένος σύμβουλος Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και επικεφαλής της Παράταξης «Αττική Πράσινη Περιφέρεια», κ. Νίκος Παπαδάκης.

    Πιο συγκεκριμένα, στην χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, η ΣΜΠΕ του Σχεδίου Προστασίας Ορεινού Όγκου Υμηττού με πολλές και σημαντικές παρατηρήσεις από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής. Στο πλαίσιο αυτό ενδιαφέρουσες ήταν και τοποθετήσεις των δημάρχων από τους πέριξ του Υμηττού Δήμους οι οποίοι ανέδειξαν την κρισιμότητα που έχουν για τις τοπικές κοινωνίες βασικά και μακροχρόνια πλέον ζητήματα όπως τα κοιμητήρια, τα λατομεία, το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Αργυρούπολης / Ηλιούπολης ( ΚΥΤ), το Πάρκο των Κεραιών, οι αγροτικές περιοχές στη Α2΄ Ζώνης αυθαίρετοι οικισμοί εντός αρχαιολογικών περιοχών κ.α.

    Χαρακτηριστικά, ο κ. Παπαδάκης υπογράμμισε ότι το σχετικό ΠΔ πρέπει να επεκταθεί και να συμπεριλάβει και τις λοιπές ορεινές εξάρσεις και εκτάσεις της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης Natura GR3000006 ακολουθώντας τα όριά της, μέχρι και το νοτιότερο τμήμα αυτής, στο Ακρωτήριο Ζωστήρα

    Ειδικότερα και επιμέρους τόνισε ότι πρέπει να:

    -Αποκλείσει τη δόμηση εντός και σε ικανές αποστάσεις πλησίον ρεμάτων, μισγαγγειών κ.λ.π. του όρους, πέραν των απολύτως απαραίτητων έργων ορεινής υδρονομίας και αντιπλημμυρικής προστασίας

    – Απαγορεύσει τη λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) εντός της Ζώνης Α προστασίας του Υμηττού

    – Να εξαιρέσει από τη χρήση κατοικίας τα πρώην στρατόπεδα τα οποία βρίσκονται εντός της Ζώνης Α του Υμηττού

    – Να προσδιορίσει ότι η τακτοποίηση των κατασκευών εντός του όρους θα πρέπει να γίνει ναι μεν με όρους αντιμετώπισης των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων αλλά ισοδύναμα με τη διαφύλαξη του ορεινού όγκου καθώς και των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων για τα οποία εξάλλου ο Υμηττός έχει ενταχθεί σε καθεστώς ειδικής προστασίας (Natura). Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να διεξαχθεί λεπτομερής μελέτη βιοποικιλότητας στην οποία θα προσδιορίζονται όλες οι προκαλούμενες πιέσεις και επιπτώσεις από τις μελετούμενες επιλογές και επιχειρούμενες επεμβάσεις

    – Να κριθεί κατεδαφιστέα οποιαδήποτε κατασκευή εντός της ζώνης Α η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στην υποβληθείσα ΣΜΠΕ

    – Να προβλεφθεί μια συστηματική και πλήρης καταγραφή όλων των πολιτιστικών και φυσικούς κάλους στοιχείων του, όπως και των γεωμορφολογικών ιδιαιτεροτήτων και υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών και αναγκών του, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς ο μη επηρεασμός τους και η μη αλλοίωσή τους, αλλά και για να λαμβάνονται οι απαιτούμενες δράσεις διατήρησης και ανάδειξής τους. Η θεσμοθετημένη εγκατάσταση και λειτουργία ενός προσαρμοσμένου στο όρος, συστήματος παρακολούθησης είναι μονόδρομος για την αποτελεσματική προστασία του

    – Η υλοποίηση για το (ΚΥΤ) μελέτης που θα αφορά αποκλειστικά αυτό και σε αυτήν να διατυπώνονται, να εξετάζονται και να αξιολογούνται με σαφήνεια όλες οι εναλλακτικές λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο καθεστώς και τις αποφάσεις του ΣτΕ. Σαν εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι περιπτώσεις όπως η μηδενική λύση, η μετεγκατάσταση του, ο εκσυγχρονισμός του με την προτεινόμενη λύση.

    Οι σημαντικότερες παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ αφορούν στα εξής:

    – δεν προβλέπονται μηχανισμοί ελέγχου, καταγραφής και επιβολής ποινών

    – δυνατότητα μεγαλύτερης ακρίβειας στην χάραξη των ορίων των περιοχών αρκεί να υπάρχει έγκαιρη και συστηματική καταγραφή

    – η υπαγωγή μέρους της Α σε Α2 δημιουργεί ανησυχία για πιθανές καταπατήσεις και διεκδικήσεις

    – με την δημιουργία της Ζώνης ΣΤ ρυθμίζεται η αυθαίρετη δόμηση όμως απαιτούνται οι σχετικές μελέτες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του μέτρου και αν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν και οι υπόλοιπες οικιστικές συγκεντρώσεις.

    – η μελισσοκομία να επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις ισχύος της σχετικής διάταξης πυροπροστασίας

    – θα απαιτηθεί η κατάρτιση ενιαίου Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και καταγραφή των αυθαιρέτων στους οικισμού Χέρωμα, Σκάρπιζα και Κίτσι

    – για το αναφερόμενο ΚΥΤ Αργυρούπολης θα απαιτηθεί σύνταξη Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην οποία να εξετάζονται όλες οι δυνατές λύσεις απομάκρυνσης ή παραμονής και οι προκαλούμενες επιπτώσεις

    – σχετικά με την παρουσία νεκροταφείων απαιτείται μια ξεκάθαρη και οριστική λύση για την επίλυση ενός χρόνιου πραγματικού προβλήματος με την οριστική όμως χωροθέτησή τους χωρίς δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης

    – σχετικά με τα ΣΜΑ να προβλεφθεί η αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος απομάκρυνσης της προσωρινής λειτουργίας τους με την δρομολόγηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την ορισ-ική λύση στις οποίες τον πρώτο λόγο να έχουν η Περιφέρεια Αττικής οι δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες

    – σε γενικότερο πλαίσιο θα μπορούσε να ενισχύσει περισσότερο την προστασία του όρους ως προστατευόμενου Natura και να συμπεριλάβει επιπρόσθετες περιοχές.

    – Τέλος όπως επισήμανε ο κ. Παπαδάκης «Σε κάθε περίπτωση η Περιφέρεια συμπαραστέκεται στους δήμους και τις τοπικές κοινωνίες και επιθυμεί το Υπουργείο να λάβει σοβαρά υπόψιν του τις θέσεις τους».