ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, σε ένα κόσμο σε κρίση

Στη συνεδρίαση που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ίδρυμα, συμμετείχε ο πρόεδρος του Πράσινου Ιδρύματος «Θεόφραστος» Γιάννης Κυριακόπουλος και η πρώην βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας της Βουλής, Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου εκπροσωπώντας το Πράσινο Κίνημα. Η συνεδρία, αφορούσε την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, σε έναν κόσμο με πολλές δυσκολίες. Ενόψει πολλαπλών κρίσεων –γεωπολιτικών, κλίματος και ενέργειας, αλλά και της ίδιας της διάβρωσης του κοινωνικού ιστού της Ευρώπης λόγω του ξεπερασμένου οικονομικού της μοντέλου – συζητήθηκε τι πρέπει να φέρουν οι Πράσινοι στο τραπέζι για να διασφαλίσουν ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EGD) θα ενισχυθεί στην επόμενη ταχύτητα με ένα κοινωνικό πρόσημο. Όταν έρθει η ώρα για δράση, οι Πράσινοι απαντούν. Κοιτάζοντας μπροστά στο ευρωπαϊκό σχέδιο 2030 και 2050, αναλύθηκε πώς μπορούν οι Πράσινοι να καθορίσουν την κατεύθυνση για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις ενός EGD που σχεδιάστηκε σε έναν κόσμο πριν από τον COVID και πριν από τη σύγκρουση, ενός κόσμου σήμερα, που δεν λαμβάνει υπόψη τις βασικές διαστάσεις της ευημερίας ή της φροντίδας.
Αυτή η συνεδρία θα συγκέντρωσε φωνές και εμπειρία από την πολιτική και την κοινωνία των πολιτών για να αποκαλύψει τα προβλήματα και τους περιορισμούς της τρέχουσας κατάστασης και να προτείνει τις οδούς που πρέπει να εξερευνήσουμε για να κάνουμε μια ισχυρή Πράσινη Συμφωνία.
Τον συντονισμό είχε ο Jamie Kendrick, Αρχισυντάκτης, του Green European Journal και την εισήγηση ο Dirk Holemans, Συμπρόεδρος του Green European Foundation & Διευθυντής του Οίκου Thinktank.

Ο εκπρόσωπος του Πράσινου Κινήματος, Γιάννης Κυριακόπουλος, μετά τη συνεδρία δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Τα προηγούμενα οικονομικοπολιτικά μοντέλα, είναι πλέον ξεπερασμένα. Η ευημερία των πολιτών είναι πλέον το ζητούμενο».

Go Green με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
Παίρνουμε Θέση—Η Πολιτική στην Πράξη