Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ στις θεματικές συνεδριάσεις του Συνεδρίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ στην Κοπεγχάγη
«Η Δημοκρατία θα αναχαιτίσει την Απολυταρχία»

Σε μία σημαντική συνεδρίαση για τη δημοκρατική εξέλιξη της ευρωπαϊκής ένωσης συμμετείχε το Πράσινο Κίνημα, στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος στην Κοπεγχάγη, με δύο από τα μέλη της αποστολής του κόμματος, τον Νίκο Παπαδάκη και τον Γιώργο Ρόκο. Η επίθεση στη δημοκρατία που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή δεν έρχεται μόνο εκτός ΕΕ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι αυταρχικοί παράγοντες αποκτούν επιρροή και προσπαθούν να επιτεθούν στις κοινές μας αξίες σχετικά με το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία των μειονοτήτων.
Ως Πράσινοι, ήμασταν η φωνή που μιλά ξεκάθαρα ενάντια σε αυτές τις τάσεις. Στη συνεδρίαση συζητήθηκε πώς δυστυχώς οι αυταρχικές αφηγήσεις και κινήματα ήταν επιτυχείς τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ευρώπη και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε καλύτερα.
Επίσης πως μπορούμε καλύτερα να αντιμετωπίσουμε την ρητορική μίσους και της παραπληροφόρησης
Η ρητορική μίσους και η παραπληροφόρηση έχουν γίνει ένα βασικό θέμα που αντιμετωπίζουν και πρέπει να αντιμετωπίσουν όλα τα κόμματα των Πρασίνων. Αυτό επισημάνθηκε στην πρόσφατη συνάντηση με το προσωπικό επικοινωνίας από την Ομάδα, το EGP και τα Κόμματα Μελών, όπου η παραπληροφόρηση και η καταπολέμηση της ρητορικής μίσους εμφανίστηκαν συχνά ως θέμα.

Τα στελέχη του Πράσινου Κινήματος Νίκος Παπαδάκης και Γιώργος Ρόκος που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση έκαναν την εξής δήλωση: «Δεν χωράει στην Ευρώπη, που θέλουμε να οικοδομήσουμε, ούτε η ρητορική μίσους, ούτε η παραπληροφόρηση. Θα εργαστούμε να αλλάξουμε, αυτά τα κακώς κείμενα».

Go Green με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
Παίρνουμε Θέση—Η Πολιτική στην Πράξη