Ε.Ε.Α. – ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Θεσμική συνάντηση εργασίας για τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

– Να περάσει η Πράσινη Μετάβαση μέσα και από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Τα πολλά προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, συζητήθηκαν σε θεσμική συνάντηση εργασίας, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.) και μικτού κλιμακίου του Πράσινου Κινήματος και του Πράσινου Ιδρύματος “Θεόφραστος”.
Εκ μέρους του Ε.Ε.Α συμμετείχαν ο πρόεδρος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και οι αντιπρόεδροι Νικόλαος Γρετζέλος και Νικόλαος Κογιουμτζής. Εκ μέρους του Πράσινου Κινήματος, συμμετείχαν ο συμπρόεδρος Κώστας Καλογράνης, ο γενικός γραμματέας Λάμπρος Σπάθης, ο εκπρόσωπος τύπου Νίκος Καραμπάσης, και το μέλος του πολιτικού συμβουλίου, εκπρόσωπος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Βαγγέλης Θεοδώρου. Από το Πράσινο Ίδρυμα “Θεόφραστος” συμμετείχε ο πρόεδρος Νίκος Παπαδάκης, ο αντιπρόεδρος Γιάννης Κυριακόπουλος, το μέλος του Δ.Σ. Γιώργος Κουμαντάκης και ο Γενικός Διευθυντής Χαράλαμπος Κόττης.


Κατά τη διάρκεια της συνάντησης , συζητήθηκαν προτάσεις και πολιτικές με προτεινόμενες λύσεις, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε ταύτιση πολιτικών θέσεων στα εξής;

Αλλαγή του μείγματος πολιτικής στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έτσι ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να παίξει ειδικό θεσμικό ρόλο το Ε.Ε.Α. για τα μέλη του στην κατεύθυνση αυτή.
Αύξηση των ορίων και αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών για να μπορούν να μπουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ΕΣΠΑ και να μην κατευθύνονται όλα τα χρήματα στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.
Να ανοίξει ο τραπεζικός δανεισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλάζοντας τους σημερινούς όρους δανεισμού οι οποίοι είναι απαγορευτικοί για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Να αλλάξει η κατεύθυνση πολιτικής των τελευταίων κυβερνήσεων που ενισχύουν τη δημιουργία ολιγοπωλίων.
Μείωση ΦΠΑ από 13% σε 6% σε είδη πρώτης ανάγκης γεγονός που έχει ήδη γίνει σε 11 χώρες στην Ευρώπη.
Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Έχει γίνει ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες.
Δοσοποίηση του συνόλου των χρεών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 240 δόσεις, για να καταστούν βιώσιμες.
Επιδότηση εργασίας (με περισσότερα χρήματα) και όχι ανεργίας, αν πηγαίνει σε ο εργαζόμενος σε μικρομεσαία επιχείρηση.
Να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο Ε.Ε.Α. οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών και οι επιχειρήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Να μπορούν να έχουν συνταγογράφηση και να νοσηλεύονται χωρίς πρόβλημα στα νοσοκομεια, όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εμφανίζονται στο σύστημα ανασφάλιστοι , επειδή χρωστάνε στον ασφαλιστικό τους φορέα. Για το Πράσινο Κίνημα, η Υγεία είναι Κοινό Αγαθό και πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση.

Παράλληλα έγινε ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σε επίπεδο μελετών μεταξύ του Ε.Ε.Α. και του Πράσινου Ιδρύματος “Θεόφραστος”, και συζητήθηκαν κοινές μελλοντικές δράσεις.

Μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου δήλωσε: «Έγινε μία εξαιρετικά γόνιμη συνάντηση και είμαι βέβαιος ότι η ανταλλαγή απόψεων θα αποδειχθεί χρήσιμη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που διαπίστωσα ότι οι απόψεις μας ως Επιμελητήριο, σε πολλές περιπτώσεις ταυτίζονται με αυτές του Πράσινου Κινήματος, ιδιαίτερα στο θέμα της συμβολής της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι το Πράσινο Κίνημα θεωρεί ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να κατευθυνθούν και προς την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θέση που έχει εκφράσει και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.»

Από την πλευρά του, ο συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλογράνης τόνισε τα εξής: “Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών παίζει καταλυτικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή. Όλοι οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες γνωρίζουν ότι και αυτή, αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση,τους εξάντλησαν οικονομικά. Το Πράσινο Κίνημα, έχει άλλη προσέγγιση και άλλο μείγμα πολιτικής. Πιστεύουμε ότι μεγάλο μέρος της ειδικής υποενότητας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα πρέπει να κινηθεί στοχευμένα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και στην επόμενη Βουλή που θα είμαστε παρόντες, θα αγωνιστούμε στην κατεύθυνση αυτή”

Go Green με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
Παίρνουμε Θέση—Η Πολιτική στην Πράξη