Άρθρο του Κώστα Φωτεινάκη, Προέδρου του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ

Με αφορμή τα γυρίσματα στην Ελαφόνησο της τηλεοπτικής εκπομπής του καναλιού STAR “Greece’s Next Top Model (GNTM) 3”

Η «κατακυρίευση» της φύσης με όχημα 4Χ4 και μοτοσυκλέτες στις παραλίες της Ελαφονήσου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της της τηλεοπτικής εκπομπής, του καναλιού STAR “Greece’s Next Top Model (GNTM) 3, είναι μόνο η «κορυφή του παγόβουνου» στη διαχρονική κακοποίηση της φύσης και του τοπίου, από τα μηχανοκίνητα οχήματα.

Τα μέλη, οι φίλοι και οι συνεργάτες του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ, αλλά και όσοι επισκέπτονται και πεζοπορούν στα βουνά και στις ακτές, συναντούν στη «μέση του πουθενά» μηχανοκίνητα οχήματα τύπου τζιπ και μηχανές enduro να «οργώνουν» το έδαφος και να καταστρέφουν τους οικοτόπους της Ελληνικής χλωρίδας και πανίδας.

Η Διεύθυνση Προστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ τα Δασαρχεία καθώς και οι Κτηματικές Υπηρεσίες (Τμήμα Β’ – Αιγιαλού και Παραλίας) θα πρέπει να λειτουργήσουν ενημερωτικά, εκπαιδευτικά αλλά και ως ελεγκτικοί μηχανισμοί για την προστασίας της φύσης και του τοπίου.

Οι ΦτΦ προσκαλούν τους πολίτες να γνωρίσουν και να επανασυνδεθούν με σεβασμό με τη φύση, όχι σαν «κυρίαρχοι της γης και εξουσιαστές των ιχθύων της θαλάσσης και των πτηνών του ουρανού, όλων των κτηνών και όλης της γης, όλων όσα, ως ερπετά, σύρονται επάνω εις την επιφάνειαν της γης2 …», αλλά ως προσωρινοί επισκέπτες των οικοτόπων, που αφήνουν μόνο «τα ίχνη των πατημασιών τους» στους τόπους που επισκέπτονται.

Ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονης υγιεινής ανασφάλειας η επανασύνδεση με τη φύση, ατομικά ή συλλογικά, λειτουργεί θεραπευτικά για τον άνθρωπο αλλά και ως μέσω κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ έχει αναδείξει με Δελτία Τύπου και Διακηρύξεις το πρόβλημα της κακοποίησης της φύσης και των οικοτόπων. Επιλέγουμε να παρουσιάσουμε ένα απόσπασμα από τις «Θέσεις των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece για τα αρωματικά φυτά, την Ελληνική Χλωρίδα, και τους Οικοτόπους /Ενδιαιτήματα3» (4 Αυγούστου 2014):

«Οικότοποι, ενδιαιτήματα, προστασία εδαφών και η υποβάθμισή τους από μηχανοκίνητα μέσα. Σοβαρά προβλήματα στο γήινο φλοιό οικοτόπων, δασών, βουνών, αιγιαλών κ.λπ. προκαλούν τα μηχανοκίνητα μέσα, ιδιαίτερα εκείνα που κυκλοφορούν εκτός των δασικών ή άλλων επίσημων δρόμων.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε αύξηση της κυκλοφορίας μηχανών εντούρο, «γουρούνων», τζιπ 4Χ4 σε δάση, αμμοθίνες, ποτάμια, ρέματα, λίμνες κ.λπ. με αποτέλεσμα να «οργώνουν» το έδαφος και να καταστρέφουν τους οικοτόπους της Ελληνικής χλωρίδας και πανίδας.

Επιπρόσθετα με το θόρυβο που προκαλούν οι εξατμίσεις αναστατώνουν τη φυσική ζωή και ισορροπία και υποβαθμίζουν το τοπίο. Σημειώνουμε ότι η σύμφωνα με το Ν.3937/2011 για τη Βιοποικιλότητα, Άρθρο 12 α, β « Δεν επιτρέπεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός οδικού δικτύου σε οικολογικά ευαίσθητες εκτάσεις, όπως ενδεικτικά, μόνιμες ή εποχικές λίμνες και τέλματα και οι ακτές τους, ο αιγιαλός, οι αμμοθίνες, ποτάμια, ρέματα και ρυάκια, δάση, λιβάδια, βοσκότοποι, οι οικότοποι προτεραιότητας του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και σε μονοπάτια που βρίσκονται σε τέτοιες περιοχές.»

Επίσης «Δεν επιτρέπεται η, μέσω της κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, αυτόβουλη δημιουργία νέων ή η επέκταση υφιστάμενων δρόμων σε δασικά, χορτολιβαδικά και παράκτια οικοσυστήματα.» Υπογραμμίζουμε την θετική ΔΑΔ του Δασαρχείου Αιγάλεω σύμφωνα με την οποία «απαγορεύεται κάθε άλλη πράξη που θίγει τα δένδρα, τους θάμνους και το έδαφος» [ΔΑΔ 17/5/2012 ΑΔΑ: Β498ΟΡ1Κ-73Γ]

Ειδικότερα για την προστασία του εδάφους υπάρχει πλούσια νομολογία όπως π.χ.
α) ο ν.1650/86 αρ.1 που αναφέρει ότι «με τις διατάξεις παρόντος νόµου επιδιώκονται η προστασία του εδάφους και η λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε οι χρήσεις του να γίνονται σύµφωνα µε τις φυσικές ιδιότητές του και την παραγωγική του ικανότητα»
β) το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΦΕΚ 128/1/2008 και ιδιαίτερα το άρθρο 10 «Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του εθνικού φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλομορφίας της υπαίθρου, καθώς και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων».

Κώστας Φωτεινάκης – xpolis@gmail.com
Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Δημήτρη Πικιώνη: “Γαίας Ατίμωσις” (Δια τήν προστασίαν τού τοπίου) https://bit.ly/2W34Cc3
2. Γένεσις 1.28 https://bit.ly/3n7jVws
3. Οι θέσεις των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece για τα αρωματικά φυτά, την Ελληνική Χλωρίδα, και τους Οικοτόπους /Ενδιαιτήματα. https://bit.ly/3n0QTym.