Δημιουργήθηκε FORUM Αυτοδιοικητικών για να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα δημοκρατίας στην αυτοδιοίκηση

– Η έναρξη έγινε στην Θεσσαλονίκη

– Αγωνίζεται για Απλή Αναλογική και Ίσες Ευκαιρίες για όλους στην Αυτοδιοίκηση

Στη δημιουργία Forum Αυτοδιοικητικών Στελεχών, προχώρησαν αυτοδιοικητικές περιφερειακές παρατάξεις, σε κοινή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο δημαρχείο Ευόσμου – Κορδελιού.
Στο Forum συμμετέχουν, οι περιφερειακές παρατάξεις «Πρώτη Δύναμη για τη Μακεδονία» με επικεφαλής τον Γαβριήλ Αβραμίδη, «ΑΤΤΙΚΗ – Πράσινη Περιφέρεια» με επικεφαλής τον Νίκο Παπαδάκη, «Αδέσμευτη Αναπτυξιακή Ανασυγκρότηση» με επικεφαλής τον Ανδρέα Καραγιώργη, «Βάνης Εγγύηση για την Κεντρική Μακεδονία» με επικεφαλής το Δημήτρη Βάνη και «ΦΩΣ», με επικεφαλής τον Λάμπρο Γεωργόπουλο.
Σε επόμενη φάση θα συμμετάσχουν οι περιφερειακές παρατάξεις του Πράσινου Κινήματος σε Θεσσαλία και Πελοπόννησο, που είναι υπό διαμόρφωση. Επίσης, παρατηρητές ήταν η παράταξη «Ανυπότακτη Δημοκρατική Μακεδονία» με επικεφαλής τη Δέσποινα Χαραλαμπίδου.
Το Forum θα επεκταθεί και με συμμετοχή δημοτικών παρατάξεων και στελεχών από την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Επίσης παραχώρησαν και Συνέντευξη Τύπου, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Φάνης Παπαδόπουλος.
Βασικά σημεία σύγκλισης, της πρώτης συνεδρίασης, είναι η επαναφορά της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, η αντιμετώπιση του ελλείματος δημοκρατίας από τους τελευταίους νόμους της κυβέρνησης και η αποτροπή των πολιτικών, που εντείνουν τη «Διαγεννεακή Φτώχεια», για τους πολίτες που θέλουν να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ως προς την απλή αναλογική, είναι προφανές ότι η κατάργησή της, νοθεύει την ψήφο των πολιτών και δεν αποτυπώνει την βούληση των τοπικών κοινωνιών στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Η εμπειρία στις περισσότερες χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, καταδεικνύει ότι υπάρχουν μοντέλα απλής αναλογικής, που εξασφαλίζουν και την κυβερνησιμότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Παράλληλα, είναι σαφές ότι με τον πρόσφατο «νόμο Βορίδη», μειώνονται οι έδρες δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, χωρίς να υπάρχει κάποιο κοινωνικοπολιτικό επιχείρημα. Με την ταυτόχρονη αύξηση του κόστους των παράβολων, ένας ή μία ικανότατος ή ικανότατη πολίτης, που χαίρει εκτίμησης της τοπικής κοινωνίας, δεν μπορεί να διεκδικήσει τη δημαρχία ή την Περιφέρεια, αν δεν έχει τη δυνατότητα να ξοδέψει πολλά χρήματα. Με τις πολιτικές αυτές, δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν οι κοινωνικές δυνάμεις της κάθε τοπικής κοινωνίας και κυρίως οι νέοι πολίτες, που ανήκουν σε χαμηλά οικονομικά στρώματα. Είναι σε πλήρη αντίθεση, δηλαδή, με τον πυρήνα της λειτουργίας του θεσμού της αυτοδιοίκησης.
Το Forum Αυτοδιοικητικών Στελεχών, θα αγωνιστεί να αντιπαλέψει το έλλειμα δημοκρατίας, που έχει προκύψει στην τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι ο εγγύτερος θεσμός προς τον πολίτη.
Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αττική και τη διοργάνωσή της θα αναλάβει η παράταξη «ΑΤΤΙΚΗ- Πράσινη Περιφέρεια». Θα συζητηθεί και η διαδικασία διεύρυνσης με αυτοδιοικητικούς του πρώτου βαθμού από την Ελλάδα, που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να συμμετάσχουν και αυτοδιοικητικών παρατάξεων των βαλκανικών χωρών.

(Στην φωτογραφία το προεδρείο, από αριστερά Δημήτρης Βάνης και Γαβριήλ Αβραμίδης, επικεφαλής παρατάξεων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Φάνης Παπαδόπουλος δημοσιογράφος, Νίκος Παπαδάκης, επικεφαλής παράταξης της περιφέρειας Αττικής και ο Παναγιώτης Αλεβίζος περιφερειακός σύμβουλος Αττικής)